Energia
2 minuutteja luettu

Kristiinakaupunkiin suunitellaan vihreän vedyn tuotantolaitosta

28/09/2022, 09:44
Kristiinakaupunkiin suunitellaan vihreän vedyn tuotantolaitosta
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

CPC Finland ja Prime Green Energy Infrastructure Fund aloittavat yhteishankkeen 200 MW:n vihreän vedyn tuotantolaitoksen ja metanointiyksikön rakentamiseksi.

Tuulivoimayhtiö CPC Finland Oy:n yhteishanke Prime Green Energy Infrastructure Fundin (PGEIF) kanssa kattaa kapasiteetiltaan 200 MW:n vihreän vedyn tuotantolaitoksen ja metanointiyksikön suunnittelun, rakentamisen ja operoinnin. PGEIF on Prime Capital AG:n (PCAG) hallinnoima rahasto. Hanke pitää myös sisällään viiden eri kokoisen tuulipuiston rakentamisen, jotka tulevat tuottamaan päästötöntä tuulisähköä tuotantolaitokselle pitkäaikaisella sähkönostosopimuksella. 

Laitos tulee sijaitsemaan Karhusaaressa Kristiinankaupungissa. Lupaprosessi on alkanut, ja tämän uskotaan vievän 18–24 kuukautta. Rakennustyöt alkavat näin ollen vuoden 2024 aikana. Rakennusvaiheen arvioidaan vievän noin 12 kuukautta.  

Monet edut yhteishankkeessa

Uusi tuotantolaitos alkaa valmistaa vihreää vetyä ja synteettistä metaania täysin päästöttömästi uusiutuvilla energialähteillä. CPC Finland rakentaa uutta tuulivoimakapasiteettia 600 MW:a, mikä kattaa arviolta vähintään 80 prosenttia vihreän vedyn ja metanointiyksikön kokonaissähköntarpeesta. CPC Finland vastaa rakennettavien tuulipuistojen suunnittelusta, hankinnoista ja rakentamisesta, sekä teknisestä että kaupallisesta varainhallinnasta tuotannon aikana.

– Olemme erittäin innostuneita mahdollisuudesta laajentaa liiketoimintamalliamme tämän yhteishankkeen myötä. Molemmat osapuolet tuovat hankkeeseen toisiaan tukevia vahvuuksia. Meille tämä on loogista jatkumoa liiketoiminnan kehittämisessä, joka perustuu energian vihreään siirtymään ja energiaomavaraisuuden tarpeeseen, sanoo CPC Finlandin toimitusjohtaja Erik Trast. 

CPC Finlandilla on Suomessa käytössä tai rakenteilla olevia tuulipuistoja yhteensä 335 MW:n verran. Näiden lisäksi kehitystyö on käynnissä 800 MW:n osalta. Suomessa CPC on toiminut vuodesta 2011 lähtien. 

Tärkeätä vähentää riippuvuutta

– Vety ja sähköpolttoaineet ovat välttämättömiä fossiilivapaaseen liikkumiseen siirtymisessä. Poliittisella tasolla on vihdoin herätty asian kiireellisyyteen, mikä vauhdittaa luotettavien, fossiilivapaiden tuotanto- ja toimitusketjujen luomisesta Eurooppaan. Osaltamme keskitymme edistämään vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoa. Olemme ylpeitä, että voimme myötävaikuttaa tähän tärkeään kehitykseen osaamisellamme, kertoo CPC Germanian toimitusjohtaja Markus Tacke. 

CPC Germania on yksi Euroopan vanhimmista tuulivoimayhtiöistä, joka on vuodesta 1993 rakentanut yli 50 tuulivoimaprojektia noin 850 MW kokonaiskapasiteetilla.

– Yhteishankkeemme Kristiinankaupungissa tarjoaa fossiilivapaan vaihtoehdon aloilla, joilla sähköistyminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Ukrainan sodan varjossa lisäämme Euroopan energiaomavaraisuutta, ja vähennämme riippuvuutta epäluotettavista toimittajista sekä ilmastonmuutosta vauhdittavista fossiilisista polttoainesta. Täten tehostamme siirtymää kohti puhtaampaa energiaa, sanoo tohtori Mathias Bimberg, Head of Infrastructure, PCAG. 

#cpc finland #cpc germania #pcag #prime green energy infrastructure fund
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0