Rakentaminen
1 min luettu

Lammin koulukeskuksen rakentaja valittu

13/03/2024, 09:31
Lammin koulukeskuksen rakentaja valittu
Rakennusliike Lapti Oy
Toimitus Toimitus
Like 0

Hanke toteutetaan KVR (kokonaisvastuurakentamisen) -urakkana, joka sisältää varsinaisen rakentamisen lisäksi myös kokonaisuuden suunnittelua sekä innovatiivisten ratkaisujen hakemista tilaajan ja rakentajan välisenä yhteistyönä, joten oli perusteltua toteuttaa hankinta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.

Lapti ja Hämeenlinnan kaupunki ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen, minkä myötä koulukeskuksen toteuttaminen käynnistyy suunnitteluvaiheella.

Kilpailullinen neuvottelumenettely varmistaa käyttäjien tarpeiden huomioinnin

– Kilpailullinen neuvottelumenettely soveltuu erittäin hyvin tällaisten haastavien rakennusurakkakokonaisuuksien hankintaan, koska siinä päästään jo ennen varsinaisen tarjouspyynnön lähettämistä keskustelemaan mahdollisten tarjoajien kanssa keinoista, joilla saavutetaan hankkeelle asetetut tavoitteet ja joilla vastataan tarpeeseen mahdollisimman hyvin. Käyttäjien toiminnalliset tarpeet ovat usein kompleksisia ja vaikeita sanoittaa tyhjentävästi paperille. Neuvottelujen avulla saadaan paljon vuoropuhelua käyttäjän, suunnittelijoiden ja rakentajien välille, jolloin tarpeita voidaan paremmin selittää ja avata suunnittelua varten, Hämeenlinnan kaupungin vs. talonrakennuttamispäällikkö Antti Mustajärvi toteaa.

#rakennusliike lapti #tampere
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0