Rakentaminen Arkkitehtuuri
2 minuutteja luettu

Länsi-Pakilan uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen rakentaminen alkamassa syksyllä – kesällä tehdään purkutyöt

17/06/2022, 11:22
Länsi-Pakilan uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen rakentaminen alkamassa syksyllä – kesällä tehdään purkutyöt
Havainnekuva päiväkodin leikkipihan ja metsikön suunnasta, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy ja Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Uuden rakennuksen on tarkoitus valmistua syksyllä 2023. Tilojen tulevat käyttäjät toimivat siihen asti Aulikinpuiston paviljonkitiloissa osoitteessa Paloheinäntie 40b. Päiväkodit Havukka ja Pakila muuttavat paviljonkiin kesällä.
Työmaat tiedottavat lähinaapureita purku- ja rakennustöistä.

Uusi rakennus on suunniteltu toimivaksi ja ympäristöönsä sopivaksi

Uudisrakennus tarjoaa terveelliset, turvalliset ja toimivat tilat päiväkodille ja Pakilan ala-asteen 1.−2. luokille. Päiväkodin tilat on suunniteltu noin 240:lle ja koulun tilat 180 oppijalle. Rakennukseen sijoittuu myös pienet monivammaisten lasten (MOVA) sekä toiminta-alueittain etenevän opetuksen (TOI) yksiköt.

Rakennus on kolmisiipinen ja kaksikerroksinen. Arkkitehti Hilla Rudanko kertoo: ”Kolmisakaraisella muodolla on pyritty sopeuttamaan rakennus ympäröivän alueen mittakaavaan ja luomaan ikään kuin kolme pienempää erillistä taloa, jotka kuitenkin liittyvät toisiinsa. Saadun palautteen perusteella harjakatot muutettiin vielä aumakatoiksi, jotta räystäslinja saatiin alemmas ja rakennuksen yleishahmoa matalammaksi”.

Julkisivut ovat puisia, ja niiden laudoitus vaihtelee kerroksittain. Laudoituksen värinä on luonnollinen puun sävy. Sisäänkäyntikatosten sisäpuolia elävöitetään korostusväreillä. Taloon tulee vaalea peltikatto, mikä osaltaan keventää yleisvaikutelmaa.

Päiväkodin tilat sijoittuvat rakennuksen pohjois- ja eteläsiipeen ja koululaiset itä- ja eteläsiipeen. TOI-MOVA -tilat ovat pohjoissiiven alakerroksessa. Siipiä yhdistää kokoava keskiaula, jonka alueella on ruokailu-, musiikki-, kuvaamataidon ja käsityön tilat sekä hissi. 1. Pieni liikunta- ja juhlasali voidaan jakaa kahteen osaan.

Pihan metsikköä säästetään

Koulun piha ja sisäänkäynti suuntautuvat etelään kohti Halkosuontien pääkoulua ja päiväkodin pihat länteen kohti metsikköä. Erillinen huoltopiha jää talon pohjoispuolelle.
Pihan monipuolisilla kasvi- ja leikkivälinevalinnoilla on pyritty tukemaan pihan hyödyntämistä oppimisympäristönä sekä innostamaan aktiivisuuteen ja mahdollistamaan rentoutuminen pihalla. Puustoa on pyritty säilyttämään mahdollisimman paljon.

Pihalle pääsee jalan ja pyörällä monesta eri suunnasta. 91 polkupyöräpaikkaa sijoitetaan sisääntuloreittien yhteyteen. Saattoliikenne on suunniteltu kulkemaan Ripusuontien suunnasta.

Suunnittelijat ovat huomioineet käyttäjien ja naapureiden toiveita

Rakennuksen suunnitelmat on tehty tiiviissä yhteistyössä talon käyttäjien kanssa, ja hanke on kuullut myös lähinaapureita suunnitelmista. Viimeisimmässä suunnitteluvaiheessa on naapureiden toiveesta säästetty metsikköä poistamalla julkinen polku tontin poikki, siirretty kulku kadulle turvallisempaan paikkaan sekä vaihdettu ulkoleikkivälineitä vähemmän melua aiheuttaviksi.

Kaupunki parantaa myös erillisessä katuhankkeessa alueen liikenneturvallisuutta asukastoiveiden pohjalta. Kesästä 2022 alkaen aletaan toteuttaa lähikatujen suojateiden korotuksia ja jalkakäytävien levennyksiä. Halkosuonkujalle tehdään jalkakäytävä.
Rakennushankkeen toteuttaa Pakilanpuiston allianssi. Se suunnitteli ja toteutti myös 3.–9. luokkien pääkoulun ja nuorisotilat, jotka valmistuivat keväällä osoitteeseen Halkosuontie 88.

 

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0