Energia
2 minuutteja luettu

Lapinlahden ja Reisjärven tuulivoimaloiden ympäristöselvitykset alkavat

21/03/2023, 05:08
Lapinlahden ja Reisjärven tuulivoimaloiden ympäristöselvitykset alkavat
Suunnitteilla olevat Iso-Petäjämäen voimalat ovat korkeimmillaan 300-metrisiä, Kiiskinevan voimaloiden maksimikorkeus on 320 metriä. Kuvassa vuonna 2017 valmistunut Muntilan tuulipuisto Uudessakaupungissa. Kuva: ABO Wind.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Tuulivoimapuistoiksi soveltuville alueille Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla on suunnitteilla useita tuulivoimaloita.

A-Insinöörit vastaa ABO Windin tuulivoimahankkeissa kokonaisuuden projektinjohdosta, kaavoituksesta ja selvityskokonaisuuden johtamisesta.

ABO Windin tuulivoimahankkeet Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla etenevät. Lapinlahden Iso-Petäjämäen ja Reisjärven Kiiskinevan tuulivoimahankkeissa suuriin puistoihin on suunnitteilla kumpaankin noin 10–20 yksittäistä tuulivoimalaa.

A-Insinöörit vastaa pääkonsulttina tuulivoimapuistojen osayleiskaavojen ja niihin liittyvien kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitysten laatimisesta sekä ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristöselvityskokonaisuuden johtamisesta.

Sekä Iso-Petäjämäen että Reisjärven hankkeita suunnitellaan metsäisille alueille, joilla ei ole asuntoja tai vapaa-ajanasuntoja. Iso-Petäjämäen alue kattaa alustavassa kaavassa noin 3000 hehtaaria, Reisjärvi noin 2400 hehtaaria. Alueiden soveltuvuus tuulivoimapuistoiksi on arvioitu jo maakuntakaavassa.

Tuulivoimapuistoja myös Itä-Suomeen

Lapinlahden ja Reisjärven tuulivoimalat tuottavat tulevaisuudessa sähköä kymmenille tuhansille kotitalouksille. Täysimääräisenä toteutuessaan Reisjärven Kiiskinevan tuulivoimala sähköistäisi arviolta 25 000 sähkölämmitteistä omakotitaloa vuosittain.

– Tuulivoimaloita on viime vuosina rakennettu etenkin Pohjanmaan rannikolle, mutta myös itäisemmässä Suomessa tuulivoimalla on valtavasti mahdollisuuksia. On hienoa olla edistämässä kestävää, hiilineutraalia ja energiaomavaraista Suomea, projektipäällikkö Katri Peltoniemi A-Insinööreistä sanoo.

– Sähkönsiirron kehittyminen mahdollistaa hankkeiden suunnittelemisen myös itäisempään Suomeen. Tulevina vuosina valmistuva Fingridin Järvilinja 2 on iso investointi sähkönsiirtokapasiteettiin, mikä alkoi olla pullonkaula tuulivoimahankkeiden etenemiselle, projektijohtaja Karoliina Oksanen ABO Windistä kertoo.

Lapinlahdella ja Reisjärvellä tuulivoimaloiden kaavahankkeisiin ja YVA-menettelyyn liittyvät laajat asiantuntijaselvitykset käynnistyvät kevättalvella.

– Meillä on vahva maankäytönsuunnittelun osaaminen ja asiantuntemusta hankkeiden vaikutusten arviointiin sekä kyky hallita laajoja kokonaisuuksia, joten pystymme hyvin palvelemaan myös näitä energia-alan hankkeita. Autamme mielellämme myös kuntia hankkeiden valmistelussa ja vuorovaikutuksessa, maankäyttöpäällikkö Johanna Närhi A-Insinööreistä toteaa.

Luontoselvitysten lisäksi alueista tehdään arkeologiset selvitykset, melu-, välke- ja näkyvyysaluemallinnukset sekä kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitykset. Hankkeiden edellyttämistä YVA-menettelyistä vastaa Ecobio.

Yli 20 tuulivoimapuistoa suunnitteilla ympäri Suomea

ABO Windilla on Suomessa käytössä yhdeksän tuulipuistoa. Uusia hankkeita tuulivoimapuistojen hankekehittäjällä ja rakennuttajalla on vireillä 20 eri puolilla Suomea. ABO Wind myy valmiit puistot niiden valmistuttua, mutta usein sisaryritys ABO Wind Services jää huolehtimaan tuulivoimapuistojen ylläpidosta ja valvonnasta.

Tuulivoimaloiden rakentamisen aiheuttamat hiilipäästöt kompensoituvat tuulivoimaloiden päästöttömässä energiantuotannossa noin 5–8 kuukaudessa. Tuulivoimaloiden vaikutus tuntuu myös alueen taloudessa.

– Tuulivoimalainvestoinnit tuovat merkittävän lisän alueiden taloudelliseen elinvoimaan esimerkiksi kiinteistöverotulojen ja rakentamisten työllistämisvaikutusten kautta. Maanomistajat saavat vuokrakorvaukset alueen käytöstä, ja virkistyskäyttö esimerkiksi metsästykseen ja marjastukseen voi jatkua ennallaan, Karoliina Oksanen sanoo.

Luonnos- ja ehdotusvaiheen jälkeen tuulivoimahankkeet etenevät näillä näkymin hyväksyntään vuoden 2024 loppupuolella.

#energia #energia-ala #tuulivoima #tuulivoimahanke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0