Rakentaminen Hoitoala
2 minuutteja luettu

Lapinlahden sairaalan kehittäminen jatkuu

30/11/2022, 11:56
Lapinlahden sairaalan kehittäminen jatkuu
Lapinlahden sairaalan puutarha. Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang. Helsinki Partners
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Helsingin kaupunki aloittaa joulukuussa suunnittelu- ja asemakaavoitustyön, jonka tavoitteena on Lapinlahden entisten sairaalarakennusten korjaaminen nykyisenlaiseen ja uuteen, alueen luonteeseen sopivaan käyttöön. Tavoitteena on luoda edellytykset tilojen kunnostamiselle sekä mielenterveystyön ja avoimen kulttuuritoiminnan jatkumiselle muun toiminnan rinnalla.
Sairaala-alueen puisto säilyy nykyiseen tapaan kaupunkilaisten avoimessa käytössä. Uudisrakennusten sijoittamisesta puistoalueelle on luovuttu, eikä suunnitteluun sisälly muutakaan uudisrakentamista Lapinlahden alueelle.
Kaupungin kumppanina suunnittelussa jatkaa kiinteistönkehitysyhtiö NREP. Sen aiemmin tekemiä ehdotuksia hyödynnetään suunnittelun pohjana soveltuvin osin. Päärakennukseen on ehdotettu muun muassa hostelli- ja työskentelytilojen kunnostamista.

Sairaalarakennukset korjausten tarpeessa

Sairaalatoiminta Lapinlahdessa päättyi vuonna 2008. Vuonna 1841 valmistunut päärakennus ja sivurakennukset ovat odottaneet pitkään ratkaisua siitä, mihin käyttöön rakennukset korjataan ja miten korjaukset rahoitetaan. Kaupungin tavoitteena on pääsääntöisesti luopua tiloista, joita ei käytetä sen omia palveluita varten. Viime vuosina Lapinlahden tiloja on vuokrattu Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamolle ja Lapinlahden Lähde Oy:lle.
Tarvittavien peruskorjausten rahoittamiseksi kaupunki suunnittelee nyt uudenlaista omistusjärjestelyä, jonka yhtenä tavoitteena on turvata tilojen vuokrausmahdollisuudet jatkossakin myös yleishyödylliseen toimintaan muun toiminnan rinnalla.

Yhteisen kiinteistöosakeyhtiön

Suunnitelmana on, että kaupunki ja NREP perustaisivat tulevaisuudessa yhteisen kiinteistöosakeyhtiön, joka vastaa Lapinlahden tilojen kunnostamisesta, omistamisesta ja vuokraamisesta. Kaupunki voisi joko myydä tai luovuttaa rakennukset uudelle yhtiölle. Kiinteistö Oy Kaapelitalo on mukana kokonaisuuden selvittämisestä, koska yhtiöllä on kokemusta vastaavista hankkeista Kaapelitehtaalla ja Suvilahdessa.
Alkavassa suunnittelutyössä noudatetaan kaupunginhallituksen asettamia suuntaviivoja ja ulkopuolisen selvityshenkilön antamia suosituksia. Tavoitteena on, että valmis toiminta- ja asemakaavaehdotus etenevät poliittiseen päätöksentekoon syksyllä 2023.


Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0