Rakentaminen
1 min luettu

Lehto ja pankit ovat sopineet rahoituksesta osana noin 50 miljoonan euron rahoituskokonaisuutta

20/05/2022, 09:15
Lehto ja pankit ovat sopineet rahoituksesta osana noin 50 miljoonan euron rahoituskokonaisuutta
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Esisopimus on osa valmisteltavaa noin 50 miljoonan euron rahoitusratkaisua. Uuden rahoitussopimuksen voimaantulo edellyttää putkiremontit-liiketoiminnan myynnin toteutumista, vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun toteutumista ja aiemman RCF-luottolimiitin ja bilateraalilainojen takaisinmaksua 30.6.2022 mennessä. Sopimukseen sisältyy myös vakuuksia sekä kassavarojen minimimäärään ja käyttökatteeseen liittyviä kovenantteja, osingonjakokielto sopimuksen voimassaoloaikana sekä yhtiön toimintaan, hallituksen kokoonpanoon ja puheenjohtajaan liittyviä ehtoja.

Rahoituskokonaisuuden arvioidaan parantavan Lehdon kassavirtaa noin 50 miljoonalla eurolla, mistä valtaosan odotetaan toteutuvan vuoden 2022 aikana. Putkiremontit-liiketoiminnan myyntiä lukuun ottamatta rahoituskokonaisuudella ei ole välitöntä tulosvaikutusta. Aiemmin 28.4.2022 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti putkiremontit-liiketoiminnan myynnillä arvioidaan olevan seuraavat vaikutukset Lehdon keskeisiin vuoden 2022 taloudellisiin tunnuslukuihin:

Rahoitusratkaisun lisäksi yhtiössä on aiemmin julkistetulla tavalla toteutettu henkilöstövähennyksiä, ja yhtiö on ulkoistanut ja ulkoistamassa tonttejaan kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi.

#lehto group
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0