Koulu
1 min luettu

Lujatalo toteuttaa 21 miljoonan kampusurakan Tuusulassa

14/12/2021, 13:28
Lujatalo toteuttaa 21 miljoonan kampusurakan Tuusulassa
Havainnekuva Tuusulan kampushankkeesta. Lähde: Arkkitehtitoimisto LPV Oy
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Urakkamuoto Tuusulan kampushankkeessa on jaettu urakka. Ilmanvaihto- ja sähkötekniset työt urakoi Bravida Finland Oy, putkityöt Skanska Talonrakennus Oy ja sprinklerityöt ITR Sprinklerihuolto Oy. Rakennusurakan arvonlisäveroton kokonaisarvo on kaikkineen runsaat 24, 9 miljoonaa euroa.

Hankkeessa Lujatalo rakentaa vanhan koulun tilalle suomen- ja ruotsinkielisen koulun sekä päiväkodin samaan rakennukseen. Kampukseen tulee opiskelutilat 450 koulun oppilaalle ja yhdeksälle päiväkotiryhmälle eli noin 190 lapselle. Henkilöstön määrä on noin 70 henkilöä.

Uuden kampuksen rakentamisen yhteydessä puretaan tontilla olevat sisäilmaongelmainen vanha koulu ja asuinrakennus. Nykyisen jo käytöstä poistetun Kirkonkylän koulun oppilaat ovat jo aiemmin siirtyneet lähistölle väistötiloihin. Osana urakkaa toteutetaan piha-alueiden melusuojaus meluvallein ja -aidoin.

Kaksikerroksisen rakennuksen runko koostuu teräs- ja betonielementeistä ja ulkoseinät ovat pääosin kennotiiliharkoista, jotka rapataan. Rakennustyöt tehdään soveltuvin osin sääsuojan alla niin, ettei kosteudelle alttiit rakenteet pääse missään vaiheessa kastumaan.

– Haluamme tässä hankkeessa korostetusti keskittyä kosteustekniseen laadunhallintaan. Varmistamme, että aikanaan uuteen kouluun muuttavat oppilaat, päiväkotilapset ja henkilökunta pääsevät varmasti terveelliseen ja kestävästi rakennettuun oppimisympäristöön, kertoo Lujatalon työpäällikkö Tero Määttä.

Tuusulan Kirkonkylän kampushankkeen työllistävä vaikutus on arviolta noin 200 henkilötyövuotta työmaalla ja välillisesti vielä enemmän, kun huomioon otetaan esivalmistaminen ja suunnittelu.

Hankkeen rakentaminen aloitetaan joulukuussa 2021 ja se valmistuu syyslukukaudeksi 2024.

#kampus #lujatalo #tuusula
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0