Metsäteollisuus
2 minuutteja luettu

Luke: Metsäsektorin tuotanto- ja vientimäärien kasvu hidastuu ensi vuonna

14/10/2021, 13:21
Luke: Metsäsektorin tuotanto- ja vientimäärien kasvu hidastuu ensi vuonna
Teollisuuspuun hakkuut kasvavat tänä vuonna lähes 66 miljoonaan kuutiometriin, Luonnonvarakeskus ennustaa.
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Luonnonvarakeskuksen (Luke) päivitetyssä suhdannekatsauksessa metsäsektorin näkymät näyttävät pääpiirteittäin vahvoilta, vaikka se ennustaakin tuotanto- ja vientimäärien kasvun hidastumista ensi vuodelle. Luken mukaan Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve tulee parantamaan työllisyyttä ja yritysten kannattavuutta.

Metsäsektorin tuotannon ja viennin kasvaessa myös teollisuuspuun hakkuut kasvavat. Luken mukaan  hakkuumäärä nousee tänä vuonna lähes 66 miljoonaan kuutiometriin puumarkkinoiden huippusuhdanteen seurauksena, ja myös ensi vuonna teollisuuspuun hakkuiden ennakoidaan pysyvän lähes kuluvan vuoden tasolla.

Tänä vuonna havutukkien keskimääräiset kantohinnat nousevat 10–11 prosenttia ja kuitupuiden 4–6 prosenttia. Sen sijaan ensi vuonna havutukkien keskimääräiset kantohinnat laskevat Luken mukaan 4–7 prosenttia sahatavaran alenevien hintojen perässä. Sellun hinnan heikentyminen laskee kuitupuiden kantohintoja 3–4 prosenttia.

Sahatavaran näkymät vuonna 2021

Havusahatavaran hinta on noussut maailmalla ennätyksellisen korkeaksi pandemian aikana, minkä vuoksi myös suomalaisen sahatavaran vientihinta on noussut jyrkästi. Luken mukaan hintahuippu on monilla markkinoilla kuitenkin jo saavutettu, mutta vientihintojen alkaneesta laskusta huolimatta Luke odottaa sahatavaran koko vuoden 2021 keskimääräisen vientihinnan nousevan 38 prosenttia viime vuoteen verrattuna ja sahatavaran tuotannon kasvavan 12 miljoonaan kuutiometriin.

Vanerin keskimääräisen vientihinnan odotetaan kohoavan vuonna 2021 viisi prosenttia viime vuodesta samalla, kun vienti- ja tuotantomäärät kasvavat vajaat parikymmentä prosenttia.

Sahatavaran näkymät vuonna 2022

Sahatavaran kysynnän odotetaan säilyvän vientimarkkinoilla vahvana myös vuonna 2022, mutta keskimääräisen vientihinnan ennakoidaan laskevan parikymmentä prosenttia vuoden 2021 tasosta. Luken mukaan Sahatavaran tuotanto ja vienti kasvavat edelleen vuonna 2022, kun uutta sahauskapasiteettia otetaan käyttöön.

Vuonna 2022 vanerin vientihinnan sekä tuotanto- ja vientimäärien odotetaan laskevan hieman kuluvasta vuodesta.

Kartonki Suomen tärkeimmäksi metsäteollisuustuotteeksi

Luken mukaan kartonki on jo tänä vuonna nousemassa Suomen tärkeimmäksi metsäteollisuustuotteeksi paperin ohi. Taustalla on verkkokaupan voimakas kasvu, jonka seurauksena pakkausmateriaalin kysyntä jatkaa kasvuaan.

Suomessa kartongin tuotantokapasiteetti lisääntyy tänä vuonna Stora Enson Oulun kraftlainerin tuotannon käynnistyttyä, mikä lisää tuotanto- ja vientimääriä 14 prosenttia. Ensi vuonna kasvu on maltillisempaa.

Paperin tuotanto ja vienti lievään laskuun

Paperin kysyntä ja vienti ovat tänä vuonna olleet hienoisessa kasvussa, mutta Luke ennustaa niiden alenevan jälleen ensi vuonna Veitsiluodon tehtaan sulkemisen seurauksena. Se uskoo kuitenkin paperin vientihinnan nousevan tänä ja ensi vuonna prosentin parantuneen kysynnän, vähentyneen tarjonnan sekä nousseiden raaka-ainekustannusten seurauksena.

Sellun viennin kasvu jatkuu myös ensi vuonna

Sellun viennin tila näyttää Lukesta positiiviselta sekä tänä että ensi vuonna. Luken mukaan sellun vienti nousee tänä vuonna yhdeksän prosenttia viime vuodesta, ja jatkaa kasvuaan myös ensi vuonna, vaikkakin maltillisemmin.

Taustalla on sellusta valmistettavien lopputuotteiden kysynnän kasvu. Sellun hinta maailmalla on ollut viime aikoina korkealla, ja sellun keskimääräinen vientihinta on tänä vuonna 36 prosenttia viime vuotta korkeampi. Ensi vuonna hinnan uskotaan alenevan, vaikka taso pysyy edelleen suhteellisen korkeana.

 

#hakkuut #kartonki #luonnonvarakeskus #metsä #paperi #sellu
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0