Energia
2 minuutteja luettu

Maakaasuputken esirakennustyöt Malminkentällä etenevät

24/08/2022, 11:07
Maakaasuputken esirakennustyöt Malminkentällä etenevät
Maakaasuputken siirtoa valmistelevat työt Malminkentällä etenevät. Kuva: Lauri Rotko.
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Malminkentän alueella on aloitettu maakaasun runkoputken siirtoon liittyvät rakentamistyöt heinä-elokuun 2022 vaihteessa. Käynnissä olevat rakennustyöt valmistelevat alueella sijaitsevan kaasuputken siirtoa kokonaan uuteen paikkaan.

Kaasuputkea täytyy siirtää suunniteltujen Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asuinalueiden kohdalta, sillä kaasuputkella täytyy olla riittävä suojaetäisyys rakennuksiin.

Näin työt etenevät

Urakka on käynnistynyt pilaantuneen maaperän kunnostuksella, stabilointitöillä sekä louhinnoilla. Louhintoja tehdään kentällä toimivan pelastusaseman hyökkäysreitillä. Patriahallille johtava tie eli ns. Oivanraitti on suljettu louhintojen vuoksi moottoriajoneuvoliikenteeltä 5. syyskuuta alkavan viikon loppuun saakka. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden läpikulkuliikenne säilyy louhintojen aikana. Louhintoja jatketaan myöhemmin syksyn kuluessa, jolloin ajoneuvoliikenne sulkeutuu uudelleen. Urakoitsija tiedottaa tulevista louhinnoista lähikiinteistöille meluluvan mukaisesti.

Kenttäalueella olevan betonilaatan kaivu stabilointialueiden kohdalta aloitetaan 22. elokuuta alkavalla viikolla. Vanhoja rakenteita joudutaan kaivamaan stabiloinnin ja kuivatusjärjestelmän muutosten vuoksi. Alueella on edelleen voimassa ELY-keskuksen asettama vaarantamiskielto. Laatan purkamiseen liittyvät työt tehdään vaarantamiskiellon ehtojen mukaisesti. Stabilointityön vuoksi poistettavat betonirakenteet ja kuivatusjärjestelmän rakenteet dokumentoidaan töiden aikana. Pinta palautetaan ennalleen sen jälkeen, kun uusi maakaasuputki on asennettu.

Stabilointialueilla on käynnissä salaojien ja kunnallistekniikan esiinkaivutöitä. Lisäksi urakka-alueelta poistetaan paraikaa haitallisia vieraslajeja. Pian kenttäalueella on alkamassa niitty- ja kivennäismaiden talteenotto välivarastointialueelle. Niitty- ja kivennäismaita hyödynnetään myöhemmin alueen rakentamisessa. Työmaa laajenee 5. syyskuuta alkavalla viikolla Tattarinharjuntien läheisyyteen, jossa aloitetaan stabilointityöt ja sen edellyttämät työt.

Urakan yhteydessä rakennetaan ajoyhteys Suurmetsäntien ja Malminkentän välille. Ajoyhteyttä varten tehdään stabilointi- eli pohjanvahvistustöitä 22. elokuuta alkavalla viikolla.

Tavoitteena on, että putken siirtoa valmistelevat esirakennustyöt valmistuvat keväällä 2023. Varsinaisen uuden maakaasuputken rakentaminen seuraa erillisenä urakkana, kun siirtoon liittyvät valmistelevat työt on tehty.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0