Arkkitehtuuri
2 minuutteja luettu

Malminkartanon keskiosan suunnittelukilpa ratkesi

5/05/2022, 09:37
Malminkartanon keskiosan suunnittelukilpa ratkesi
Suunnittelukilpailun voittajatyön ”Latvus” näkymä juna-aseman kupeesta kohti Malminkartanon keskiosaa. Kuva: Arco Architecture Company ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Tuomaristo valitsi yksimielisesti voittajaksi ehdotuksen ”Latvus”, jonka tekijöiksi paljastuivat Arco Architecture Company ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä. Lisäksi tuomaristo päätti jakaa kunniamaininnan nimimerkille ”Kylämäki”, jonka tekijä oli Verstas Arkkitehdit. Kilpailuun oli kutsuttu neljä arkkitehtitoimistoa.

”Latvus” on varmaotteinen kokonaisuus. Suunnitelma liittyy luontevasti ympäristöönsä, myös kilpailualueen luoteispuolen uudempaan kaupunkirakenteeseen. Rakentaminen sijoittuu melko tiiviille vyöhykkeelle kilpailualueen reunoille, ja alueen keskellä säilyy itä-länsisuuntainen puustoinen yhteys. Ehdotuksessa on myös paneuduttu hakemaan rakentamiselle sopivaa henkeä.

”Kilpailuehdotukset tarjosivat selkeästi toisistaan poikkeavia ratkaisumalleja Malminkartanon keskiosan kehittämiseksi. Voittajatyö ”Latvus” täytti parhaiten kilpailun tavoitteet, ja siinä alueen tuleva kehittäminen on pyritty tasapainottamaan luontoarvojen kanssa”, palkintolautakunnan puheenjohtaja, Spondan asuntokehityksen johtaja Christian Airas sanoo tiedotteessa. Sponda on alueen maanomistaja.

Kunniamaininnan tuomaristo päätti antaa työlle ”Kylämäki”, jonka erityisiä ansioita ovat metsäistä aluetta laajasti säilyttävä ratkaisu sekä vahva näkemys alueen länsipään käsittelyssä.

Kerrokantasi-kyselyssä ja hankkeen keskustelutilaisuudessa saadut kommentit ehdotuksista auttoivat tuomariston arviointityötä.

Kaavoitus mahdollistaa uusia asuinkortteleita

Malminkartanon keskiosassa sijaitsevat Kartanonmetsän alue, juna-asema ja alueen keskeiset aukiot palveluineen.

Seuraavaksi Malminkartanon keskiosalle laaditaan asemakaava. Voittajatyö ”Latvus” toimii suunnittelun pohjana, ja suunnittelussa huomioidaan alueen kehitysehdotukset. Lisäksi tarvittavia lisäselvityksiä tehdään. Asukkaat ja osalliset voivat osallistua kaavoitustyöhön, kun tulevia suunnitelmia laaditaan. Tavoitteena on tuoda asemakaavaehdotus kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn arviolta vuonna 2025. Lopullisesti asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Malminkartanoon laaditaan parhaillaan suunnitteluperiaatteita, jotka ohjaavat koko alueen toimintojen sijoittumista, kuten liikenneyhteystarpeita ja viher- ja virkistyspalveluverkostoa. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat myös uusia asemakaavoja. Suunnitteluperiaatteet valmistuvat vuoden 2022 aikana.

Tuleva asemakaavoitus mahdollistaa alueelle uusia asuinkortteleita. Asumisen lisäksi alueelle on tulossa päiväkoti ja liiketilaa. Alueella liikkuminen helpottuu, kun jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä parannetaan samalla Malminkartanon juna-asemalle.

Malminkartano on yksi Helsingin kaupungin kaupunkiuudistuskohteista, ja kaupunki on sitoutunut alueen kehittämiseen. Kaupunkiuudistuksen tarkoitus on kohentaa asuinalueiden viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta sekä mahdollistaa laadukas täydennysrakentaminen ja ympäristö.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0