Teollisuus
2 minuutteja luettu

Metsä Fibre ja Veolia pitkäaikaiseen kumppanuuteen

1/04/2022, 06:34
Metsä Fibre ja Veolia pitkäaikaiseen kumppanuuteen
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Yhteistyöhön liittyen Veolia on tehnyt investointipäätöksen raakametanolin jalostuslaitoksen rakentamisesta Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen. Veolian operoima ja omistama jalostuslaitos tullaan integroimaan tiiviisti biotuotetehtaan prosesseihin.

Veolian jalostuslaitosinvestointi vahvistaa Metsä Fibren biotuotekonseptia, jossa tehtaalle tuleva uusiutuva puuraaka-aine ja tuotannon sivuvirrat hyödynnetään erilaisina lisäarvoa luovina tuotteina. Biometanolin valmistus nostaa metanolin jalostusarvoa ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi liikennepolttoaineena.

”Metsä Fibren ainutlaatuinen biotuotekonsepti yhdistää tehokkaan raaka-aineiden käytön sekä energia- ja ympäristötehokkuuden”, toteaa liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen, Metsä Fibre. ”Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti tuotannossa syntyvät sivuvirrat, tässä tapauksessa raakametanoli, hyödynnetään ja jatkojalostetaan mahdollisimman korkean lisäarvon tuotteeksi.”

”Biotuotetehtaan liiketoimintamalli perustuu tehokkaaseen kumppanuusverkostoon, jossa uusien tuotteiden jalostaminen on arvoketjun eri osaajien yhteistyötä. Ekosysteemissä toimii eri kokoluokan ja kehitysvaiheen yrityksiä, jotka keskittyvät esimerkiksi biomateriaaleihin ja bioenergiaan. Veolian hanke on yksi konkreettinen esimerkki biotuotekonseptimme laajentamisesta uudella tuotteella yhteistyössä kumppanin kanssa”, Pehu-Lehtonen sanoo.

”Veolia arvostaa suuresti sitä, kuinka teollinen kumppanuus Metsä Fibren kanssa on kehittynyt yhteisen vision pohjalta. Molemmat osapuolet haluavat kehittää resurssitehokkuutta ja luoda olemassa olevista tuotannon sivuvirroista uusia, kestävästi tuotettuja biotuotteita, jotka voivat korvata fossiilisia polttoaineita ja materiaaleja”, toteaa liiketoiminnan kehitysjohtaja Jacob Illeris Veolia Nordicista.

Metsä Fibren kehittämä biotuotetehdaskonsepti vie resurssitehokkuuden ja kestävän kehityksen täysin uudelle tasolle. Biotuotetehdaskonseptin ytimenä on erittäin resurssitehokas sellutehdas. Konsepti mahdollistaa sellutuotannon sivuvirtojen hyödyntämisen arvokkaiksi biokemikaaleiksi, biopohjaiseksi energiaksi ja muiksi biotuotteiksi, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja polttoaineita.

#metsä fibre #veolia
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0