Tuomiot
2 minuutteja luettu

Myllyn pesussa työtapaturma – esimiehille sakkoja työturvallisuusrikoksesta

27/10/2022, 14:54
Myllyn pesussa työtapaturma – esimiehille sakkoja työturvallisuusrikoksesta
Vaasan oikeustalo Kuva:Wikipedia
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut pietarsaarelaisen yrityksen kaksi esimiestä työturvallisuusrikoksesta. Kumpikin esimies tuomittiin 20 päiväsakkoon. Pohjanmaan käräjäoikeus totesi, että molemmat esimiehet ovat olleet vastuuasemassa, kun mylly otettiin uudelleen käyttöön pitkän tauon jälkeen.

Esimiehet olivat päättäneet ottaa myllyn käyttöön, vaikka myllyn suojaus ei vielä ollut viimeistelty. Käräjäoikeus totesi, että mikäli myös suojan elektroniikka olisi ollut asennettu, työtapaturmaa ei olisi sattunut myllyä pestäessä.

Kun mylly otettiin käyttöön, työturvallisuuslain edellyttämä riskiarvio oli ainakin osittain tehty suullisesti, ja riskiarvion perusteella oli myllyn liikkuvia osia osittain suojattu. Suoja ei kuitenkaan ollut vielä täydellinen. Tämä johti siihen, että työntekijän oli mahdollista avata suojaa myös silloin kun mylly oli päällä ja työntekijän pääsy myllyn liikkuviin osiin oli myllyn käydessä mahdollista. Suojaavaa elektroniikkaa oli hankittu mutta ei vielä tapahtumahetkellä asennettu.

Ei annettu riittäviä ohjeita

Käräjäoikeuden päätökseen on myös vaikuttanut se, että tapaturman sattuneelle työntekijälle ei ollut annettu riittäviä ohjeita myllyn pesemistä varten.

Opastus oli ainoastaan pidetty suullisesti ja oikeuskäsittelyn aikana tuli selväksi, ettei myllyn pesemisen työtapa ollut työntekijälle selvillä.
Työsuojeluviranomainen muistuttaa, ”että pääsyä koneen tai työvälineen vaara-alueelle on rajoitettava niiden rakenteen, sijoituksen, suojusten tai turvalaitteiden avulla tai muulla sopivalla tavalla. Työnantajan tulee varmistaa, että työvälineen suojusten on luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti suojattava siltä vaaralta tai niiltä vaaroilta, joita varten ne on asennettu. Työntekijöiden opastaminen ei poista työantajan velvollisuutta suojata koneita teknisesti, jos se on mahdollista”.
Päätös on lainvoimainen.

#pohjanmaan käräjäoikeus
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0