Energia
1 min luettu

Näin Suomi pärjää energian säästämisessä muihin Pohjoismaihin verrattuna

27/09/2021, 15:06
Näin Suomi pärjää energian säästämisessä muihin Pohjoismaihin verrattuna
Kuva: Energiavirasto
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Nordsynin puitteissa toteutettu tutkimus sekä käytetty Nordcrawl -työkalu osoittivat ekosuunnittelun ja energiamerkinnän poikivan suuria energiansäästöjä Pohjoismaissa. Ylhäältä alas-menetelmän laskelmien mukaan vuotuinen primäärienergiansäästö vuonna 2030 olisi Suomessa 83 TWh, 63 TWh Ruotsissa, 52 TWh Tanskassa, 43 TWh Norjassa, sekä 4 TWh Islannissa.

– Nordcrawl-työkalulla tehtyjen laskelmien mukaan Suomen prosentuaaliset säästöt ekosuunnittelusta ja energiamerkinnästä olisivat hieman korkeampia EU:n keskiarvoon verrattuna. Ero johtuu pääasiassa siitä, että Suomessa käytetään paljon energiaa lämmitykseen, ja siten lämmitysenergiasta ekosuunnittelun ja energiamerkinnän avulla saavutettavat energiansäästötkin ovat keskimääräistä suurempia, kommentoi Juha Toivanen Energiavirastosta.

Pohjoismaiden yhteistyöprojektin Nordsynin projektissa luotiin työkalu, jolla voidaan arvioida ekosuunnittelulla ja energiamerkinnällä saavutettuja energiasäästöjä maakohtaisesti Pohjoismaissa. Projektissa käytettiin kahta eri laskentamenetelmää. Selvityksessä saadut säästöarviot vaihtelevat laskentatavasta sekä käytettävistä lähtötiedoista riippuen, joten arviot energiansäästöistä ovat suuntaa antavia. Esimerkiksi jääkaappien ja pakastimien vuotuiseksi energiansäästöksi vuonna 2030 on selvityksessä saatu alhaalta ylös -menetelmällä 1108,9 GWh ja ylhäältä alas -menetelmällä 1540 GWh.

Nordsyn on Pohjoismaisten virastojen yhteistyöprojekti, jonka pääasiallinen tarkoitus on edistää ja vahvistaa Pohjoismaiden ekosuunnittelu- ja energiamerkintätyötä. Selvityksen rahoitti Pohjoismaisen yhteistyön ministerineuvosto ja sen toteutti Ruotsin Energiaviraston ohjaamana Big2Great ApS -yritys.

Koko raportti on luettavissa täältä.

#ekosuunnittelu #energiamerkintä #islanti #nordsyn #norja #pohjoismaat #ruotsi #suomi #tanska
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0