Arkkitehtuuri
2 minuutteja luettu

NCC:n rakentama Espoon Asuntojen ja Asuntosäätiön kerrostalokohde sai Joutsenmerkin

25/10/2022, 07:56
NCC:n rakentama Espoon Asuntojen ja Asuntosäätiön kerrostalokohde sai Joutsenmerkin
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Espoon Karakallioon valmistunut kolmen kerrostalon kokonaisuus on osoittanut täyttävänsä pohjoismaisen Joutsenmerkin tiukat ympäristökriteerit. NCC on toteuttanut Karakalliontie 1:n rakennushankkeen yhteistyössä Espoon Asuntojen ja Asuntosäätiön kanssa. Kohteessa on yhteensä 143 ARA-rahoitteista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa. Hankkeelle on asetettu numeerinen hiilijalanjälkitavoite.

Karakalliontien kohteeseen kuuluu kolme 7-kerroksista pistetaloa sekä pihakannen alle asettuva autohalli. Talot käsittävät kaikkiaan 143 ARA-rahoitteista eli valtion tuella rakennettavaa vuokra- ja asumisoikeusasuntoa. Taloista kaksi NCC on toteuttanut Espoon Asunnoille ja yhden Asuntosäätiölle. Niille molemmille kohde on ensimmäinen Joutsenmerkin saanut asuinrakennushanke.

– Karakalliontie 1 on meille juuri tällainen kohde, sillä tontilla sijaitsee jo entuudestaan kaksi 1960-luvun lopulla valmistunutta vuokrakerrostaloa. Espoon Asuntojen kiinteistökehitystyön tuloksena mahdollistui kokonainen uusi Joutsenmerkkikortteli, joka yhdistelee eri asumismuotoja ja on hieno osoitus siitä, että hiilijalanjäljen pienentäminen on mahdollista myös kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa ja asumisessa, sanoo Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä.

Kestävää asumista yli elinkaaren
Jotta arvostetun pohjoismaisen ympäristömerkin saa, täytyy kiinteistön täyttää merkin tiukat kriteerit aina suunnitteluvaiheesta alkaen. Joutsenmerkkiä hakiessa rakennushankkeen on täytettävä kaikki pakolliset vaatimukset ja lisäksi kerättävä pisteitä pistevaatimuksista. Nämä pistevaatimukset ovat valinnaisia toimenpiteitä, joista rakentaja voi kerätä vaaditun pistemäärän haluamallaan tavalla. Painopisteitä ovat energiatehokkuus, materiaalivalinnat, kemikaalit ja kiertotalous. Ympäristömerkintä Suomi Oy tarkistaa kaikkien vaatimusten täyttymisen ja suorittaa kohteessa aina myös tarkastuskäyntejä.

– Karakalliossa käytetyt rakennusmateriaalit ja niiden sisältämät kemikaalit ovat käyneet läpi Joutsenmerkin tarkan seulan, mikä edistää myös sisäilman laatua. Puutavarahankinnoissa on painotettu kestävää metsänhoitoa. Energialuokaltaan kohde on vaatimusten mukaan A-luokkaa, Ympäristömerkinnän toimitusjohtaja Riikka Holopainen kertoo ja iloitsee niin ikään erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä kaikkien osapuolten kesken.

Joutsenmerkki-kriteerit on laadittu elinkaarinäkökulmasta ja niiden tarkoitus on varmistaa vähäpäästöisyys niin talon rakentamisen, käytön kuin lopulta materiaalien kierrätyksen ajalta. Vaatimuksia asetetaan myös viihtyvyyteen vaikuttaville tekijöille, kuten akustiikalle ja päivänvalon määrälle. Karakallion kohteessa asumisen viihtyvyyteen ja kestävyyteen on panostettu myös tarjoamalla runsaasti katettuja pyöräpaikkoja, pyöräverstas sekä viljelylaatikoita.

Uusia asukkaita muuttovalmiit kerrostalot odottavat jo lokakuun 2022 lopussa.

Hiilijalanjälkilaskelmat lupaavat hyviä tuloksia
Hankkeen alussa Karakalliontien taloille asetettiin numeerinen hiilijalanjälkitavoite, alle 1250 kgCO2/brm2/talo. Luku pohjautuu tuloksiin NCC:n aiemmasta, vuonna 2018 toteutetusta kerrostalohankkeesta, jossa tutkittiin hiilijalanjälkeä Joutsenmerkki-rakentamisessa. Karakallion kohteessa on tutkittu lisäksi talotekniikan, kuten maalämmön ja aurinkopaneelien, vaikutusta hiilijalanjälkeen.

– Käyttövaiheen hiilijalanjälkilaskelmat ovat vielä työn alla, mutta rakennuslupavaiheen laskelma on osoittanut, että olemme Karakallion kohteessa tavoitteessa, kertoo NCC:n toimialajohtaja Timo Suominen.

Hankkeesta saatua tietoa ja kokemusta vähähiilisestä rakentamisesta hyödynnetään edelleen NCC:n tulevissa suunnittelu- ja rakentamishankkeissa eri toimialoilla.

#asuntosäätiö #espoon asunnot #ncc
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0