Tiet
2 minuutteja luettu

Nelostien työtahti tiivistyy - ensi kesänä parannustyöt vilkkaimmillaan

1/02/2022, 09:00
Nelostien työtahti tiivistyy - ensi kesänä parannustyöt vilkkaimmillaan
Valtatie 4 Hartola-Oravakivensalmi -hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Kuva: Väylävirasto
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Valtatie 4:n kesäkuussa 2021 käynnistyneet rakennustyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti, kertoo Väylävirasto. Kesän ja syksyn aikana urakka-alueella kaivettiin yhteensä yli puoli miljoonaa kuutiota maa-aineista, joka pystytään hyödyntämään esimerkiksi tien penkereissä ja meluvalleissa. Syksyllä aloitettiin myös pohjavesisuojauksen rakentaminen sekä maatyöt kuivatusjärjestelmien ja valaistuksen osalta. Hartolan kohdan liittymäjärjestelyistä sekä Koitintien että Valittulantien parantaminen valmistui pääosin vuoden 2021 aikana.

– Kehitimme yhteistyössä urakoitsijan kanssa vuonna 2009 laadittua tiesuunnitelmaa tämän päivän suunnittelu- ja rakentamisohjeiden tasolle. Konkreettisesti se näkyy esimerkiksi pohjavesisuojauksessa, josta tulee rakenteeltaan alkuperäistä suunnitelmaa toimivampi ja materiaalivalinnoiltaan laadukkaampi, projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen toteaa.

Urakoitsijana hankkeessa on GRK Infra Oy ja hanke on määrä saada valmiiksi syksyllä 2023. Kevättalvella työn alla ovat muun muassa johtosiirrot, tiealueen kuivatukset sekä valtatien tierakenteen levitykset. Kunnolla työt pääsevät vauhtiin, kun talviolosuhteet hellittävät. Kesäkaudella 2022 parannetaan Keskustien ja Vuorenkyläntien liittymiä Hartolassa ja viimeistellään Koitintien ja Valittulantien liittymät.

– Lisäksi tavoitteena on, että kaikki pohjavesisuojausrakenteet valmistuvat syksyyn mennessä, jotta luiskien verhoilut ja vihertyöt olisi mahdollista aloittaa vielä vuoden 2022 loppupuolella. Lisäksi tehdään sekä valtatien 4 että yksityisteiden rakentamistöitä läpi kesän ja pitkälle syksyyn niin kauan kuin säät sallivat, Hämäläinen jatkaa.

Tulevana kesänä aloitetaan myös päällystystyöt, jatketaan valaistustöitä ja asennetaan liikenteenohjauslaitteita.

Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä pääteitä

Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa, joka kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T-ydinverkkoon. Valtatie 4 Hartola-Oravakivensalmi-hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja.

– Hankkeessa valtatietä 4 parannetaan nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi 12 kilometrin matkalla, ja rakennetaan uusi keskikaiteellinen ohituskaistaosuus uudelle tielinjaukselle, uutta melusuojausta sekä pohjavesisuojaus noin yhdeksän kilometrin osuudelle, Hämäläinen tiivistää.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 26 miljoonaa euroa.

#hartola #oravakivensalmi #valtatie 4
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0