Infrastruktuuri Tiet
2 minuutteja luettu

Oulu–Hailuoto-maantien allianssihanke etenee hankintavaiheeseen

7/10/2021, 11:28
Oulu–Hailuoto-maantien allianssihanke  etenee hankintavaiheeseen
Hailuodon ja Oulun välille suunnitellaan kiinteää maantieyhteyttä. Kuva: Väylävirasto
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Allianssihankkeena toteutettavan Hailuodon kiinteän yhteyden hankinta alkoi lokakuun alkupuolella. Hankkeessa Hailuotoon rakennetaan kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Maantieyhteys tulee korvaamaan nykyisen lauttayhteyden.

– Allianssin toimijat valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella laatua painottaen. Hankintavaiheessa projektinhallinnan osaamista arvioidaan työpajoissa, joissa tilaaja ja tarjoajat kehittävät hanketta yhdessä, Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Honkarinta kertoo.

Hankintamenettely etenee tammi-helmikuussa pidettävien neuvottelukierrosten ja hintatarjousten myötä kohti urakoitsijan valintaa. Tavoiteaikataulun mukaisesti urakoitsijan valinnasta päätetään maalis-huhtikuussa 2022.

– Valitun kumppanin kanssa käynnistetään allianssin kehitysvaihe, jossa määritellään hankkeen tarkka laatutaso, tavoitekustannus ja laaditaan rakennussuunnitelma, Honkarinta kertoo.

Hailuodon yleiskartta. Lähde: Väylävirasto
Hailuodon yleiskartta. Lähde: Väylävirasto

Toteutusvaiheeseen kuuluvat rakennustyöt aloitetaan, kun vesilupapäätös on saanut lainvoiman. Vesiluvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen keväällä 2020, ja valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä.

– Jos kaikki etenee suunnitellusti ja vesilupapäätös tulee lainvoimaiseksi, voidaan valmistelevia töitä aloittaa loppuvuodesta 2022. Varsinaiset kiinteän yhteyden rakentamistyöt voidaan käynnistää aikaisintaan keväällä 2023. Rakentaminen kestää arviolta kolme rakentamiskautta, jolloin tieyhteys voisi valmistua aikaisimmillaan loppuvuodesta 2025, Honkarinta sanoo.

Suunnitellun kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 kilometriä, mikä sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun noin 750 metriä pitkät sillat. Yhteys mahdollistaa sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta. Hankkeen kustannusarvio on 96 miljoonaa euroa.

#aliaanssihanke #hailuoto #maantie #oulu #silta #väylävirasto
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0