Hallinnointi
2 minuutteja luettu

Oulun Asemakeskustan hanke etenee

5/04/2022, 07:09
Oulun Asemakeskustan hanke etenee
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Allekirjoitusten myötä hanke etenee seuraavaan vaiheeseen, jossa Senaatin Asema-alueet Oy järjestää yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa avoimen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu alkaa 30.3.2022.

Yhteistoimintasopimuksessa on määritelty Oulun Asemakeskuksen maankäytölliset tavoitteet. Tämän lisäksi sopimuksessa on sovittu alueen suunnittelun ja toteutuksen aikaisesta yhteistyöstä, kustannusjaoista ja muista vastuista.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailussa haetaan alueelle toteuttajaa

Oulun Asemakeskuksen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu käynnistyy 30.3. alueen potentiaalisille toteuttajille järjestettävässä kilpailun infotilaisuudessa. Asemakaavan muutosluonnos toimii kilpailun lähtökohtana ja sen myötä etsitään parasta suunnitelmaa alueen toteuttamiseksi. Kilpailualueeseen kuuluu asemapalvelukeskus sekä asuinkorttelit. Kilpailun voittaja valitaan vuodenvaihteessa 2022-2023.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittaneen toimijan kanssa tehdään alueesta kiinteistökaupan esisopimus. Toimija osallistuu myös kaavaehdotuksen laadintaan Oulun kaupungin ja Senaatin Asema-alueet Oy:n kumppanina. Kytkemällä toimija mukaan kaavoitusprosessiin, saadaan arvokasta osaamista rakentamisvaiheen toteutuksesta ja varmistetaan alueen laadukas toteutuminen.

Oikeus- ja poliisitalon tontin suunnitelmat tarkentuvat areenaselvityksen valmistuttua

Senaatti-kiinteistöt myi oikeus- ja poliisitalon kiinteistön Oulun kaupungille osana alueen kokonaisjärjestelyjä ja maanomistuksen selkeyttämistä. Oikeus- ja poliisitalon kehittäminen edellyttää kuitenkin alueen asemakaavan muutosta. Oulun kaupungin selvitys monitoimiareenan vaihtoehtoisista sijaintipaikoista valmistuu kevään aikana. Selvityksessä tarkastellaan areenan sijoittamista oikeus- ja poliisitalon tontille ja vaihtoehtoisesti Raksilan urheilupuistoon.

Tuleva Oulun Asemakeskus on viihtyisä, vaikuttava ja elävä osa kaupunkia

Oulun Asemakeskus on valmistuessaan kaupunkiarkkitehtonisesti vaikuttava kokonaisuus, jonne toteutuu asuntoja, toimistotilaa sekä asemapalvelukeskus linja-autoasemineen ja matkustajapalveluineen. Alueen kehittämisen tavoitteena on, että alueelle rakentuvan joukkoliikenneaseman myötä kaupunkilaisten ja matkustajien päivittäinen liikkuminen helpottuu ja matkustusmukavuus kasvaa. Asemakaava mahdollistaa myös liike- ja palvelutilojen sekä hotellin rakentamisen alueelle.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0