Rakentaminen Arkkitehtuuri
2 minuutteja luettu

Oulun yliopiston keskustakampuksen hankesuunnitelma eteni

17/12/2021, 12:30
Oulun yliopiston keskustakampuksen hankesuunnitelma eteni
Viitteellinen havainnekuva keskustakampuksen pääsisäänkäynnistä. Kohteesta järjestetään arkkitehtuurikilpailu. Kuva: Linja Arkkitehdit
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Oulun yliopisto suunnittelee uuden kampuksen rakentamista kaupungin keskustaan Raksilan kaupunginosaan.

Kyseessä on laaja hanke, jolla yliopisto tavoittelee parempia, mutta myös huomattavasti nykyistä kustannustehokkaampia tiloja.

Uudisrakennushankkeelle laskettu tavoitteellinen kustannusarvio ilman arvonlisäveroa on 115–130 miljoonaa euroa. Nykyiseen toimintamalliin verrattuna yliopiston omistama keskustakampus mahdollistaisi Oulun yliopistolle 20 vuoden aikana ennusteen mukaan 33–118 miljoonan euron kustannussäästöt. Keskustakampuksen vuokrataso jäisi alemmaksi kuin Linnanmaan peruskorjatuissa ja -parannetuissa tiloissa.

– Hankesuunnittelu ja tehdyt selvitykset osoittavat, että keskustakampuksen rakentaminen on yliopiston tulevaisuuden kannalta paras ratkaisu sekä strategisten tavoitteiden että talouden näkökulmista. Kaupungin keskustassa toimiva ja katukuvassa näkyvä yliopisto sekä liikenteellisesti keskeinen, tulevaisuuden opiskelu- ja työtapoihin varustettu kampus on iso kehittymismahdollisuus koko alueelle, yliopiston hallituksen puheenjohtaja Sakari Kallo sanoo.

– Olemme toki kuulleet myös hanketta vastustavat puheenvuorot ja tarkastelleet esitettyjä argumentteja. Selvitystyötä on tehty huolella ja monien osaavien asiantuntijoiden tuella, jotta päätöksenteossa voidaan nojata mahdollisimman täsmälliseen tietoon, Kallo lisää.

Mittava rakennushanke tavoittelee 4-5 tähden RTS-ympäristöluokitusta

Oulun yliopisto on laatinut yliopiston hallituksen nyt hyväksymää hankesuunnitelmaa WSP Finland Oy:ltä tilattuna työnä hankkeen johtoryhmän ohjaamana.

Hankesuunnittelussa keskustakampukselle on laadittu teoreettinen tilaohjelma. Sen mukainen ohjelma-ala on 23 700 ohm2, josta opetuksen ja oppimisen tiloja on noin 11 000 ohm2 ja henkilökunnan työtiloja 7 700 ohm2. Ohjelma-alaan ei lasketa käytävien, porrashuoneiden, teknisten tilojen tai rakenteiden pinta-alaa.

Tilaohjelmassa esitettyjen tilojen lisäksi rakennetaan teknistä ja liikennetilaa sekä kellariin 300 auton pysäköintihalli ja 1 000 paikan pyöräpysäköinti.

Rakennuksen tarkempi suunnittelu sekä rahoituksesta ja rakentamisesta päättäminen on tarkoitus ajoittaa vuosille 2022–2025. Suunnittelu aloitetaan arkkitehtuurikilpailulla.

Keskustakampus on suunniteltu otettavaksi käyttöön aikaisintaan loppuvuonna 2028. Rakennukselle tullaan hakemaan ympäristösertifiointia. Tavoitteena on RTS-ympäristöluokituksen mukainen taso 4–5 tähteä.

– Suunnittelun aikajänne on pitkä – keskustakampuksen valmistumisvuoden ylioppilaat ovat tällä hetkellä kuudesluokkalaisia. Asetamme kiinteistön vähähiilisyys- ja ympäristötavoitteet korkealle, jotta rakennus toimisi esimerkkinä pohjoisesta kestävästä rakentamista ja elämäntavasta, yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Oulun kaupunginhallituksen myöntämä keskustakampushankkeen suunnitteluvaraus Raksilan tontille on voimassa 31.12.2021 saakka.

#arkkitehtuurikilpailu #hankesuunnitelma #kampus #oulu #oulun yliopisto #raksila
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0