Rakentaminen Arkkitehtuuri
2 minuutteja luettu

Pikku-Finlandia -- Puuarkkitehtuurin taidonnäyte

22/04/2022, 15:53
Pikku-Finlandia  -- Puuarkkitehtuurin taidonnäyte
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Finlandia-talon peruskorjauksen ajaksi Helsingin Töölönlahdelle on rakennettu puurakenteinen väistötila Pikku-Finlandia. Rakennus on suomalaisen puuarkkitehtuurin taidonnäyte ja se toimii puurakentamisen suunnannäyttäjänä. Pikku-Finlandia on toteutettu Helsingin kaupungin, Finlandia-talon, Aalto-yliopiston sekä FM-Hausin yhteisprojektina ja sen elementit on rakennettu Metsä Woodin Kerto® LVL -tuotteilla.

Uudelleenkäytettävät moduulit

Pikku-Finlandia edustaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaista rakentamista, sillä se on rakennettu siirrettävistä ja uudelleen käytettävistä puumoduuleista. ”Puu on vastuullinen rakennusmateriaali se sitoo hiiltä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Esimerkiksi Pikku-Finlandiassa käytetyn Kerto LVL:n hiilivarasto on kooltaan noin 484,5 ton CO2 ekv.”, kertoo Metsä Woodin myyntipäällikkö Lassi Moisio.

Lyhentää työmaa-aikaa 
Pikku-Finlandian puumoduulit esivalmistettiin FM-Hausin tehtaalla Jokioisissa. Moduuleiden katto- ja lattiarakenteissa on käytetty Metsä Woodin Kerto LVL RIPA -teknologiaa. ”RIPA-teknologian avulla olemme pystyneet valmistamaan puuelementit pienemmällä kertopuumäärällä kuin aiemmin. Tämä vastaa ekologisia arvojamme, kun tarvittavat materiaalimäärät pysyvät pienempinä”, toteaa FM-Hausin toimitusjohtaja Juhani Sjöman.

Moduulirakentamisella on ollut myös merkittävä vaikutus rakentamisnopeuteen. ”Jos verrataan Pikku-Finlandian rakentamista paikallaan rakentamiseen, niin moduulirakentamisella työmaa-aika on noin kolmannes normaalista rakentamisajasta” kertoo Juhani Sjöman.

Mahdollistaa uuteen käyttötarkoitukseen
Finlandia-talon peruskorjauksen on määrä valmistua vuoden 2024 lopulla, joten Pikku-Finlandia palvelee nykyisessä käytössä ainakin kolme vuotta. Tämän jälkeen rakennus voidaan siirtää uuteen paikkaan ja muuntaa esimerkiksi päiväkoti- tai koulurakennukseksi. ”Rakennuksen muuntelu-, siirto- ja uudelleenkäyttövaatimukset edellyttävät, että rakennuksessa käytetyt materiaalit ovat ensiluokkaisia ja kestäviä. Kerto LVL -tuotteista valmistetuilla elementeillä on pystytty varmistamaan, että rakennus kestää kovaa käyttöä ja on pitkäikäinen”, tiivistää Lassi Moisio Metsä Woodilta.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0