Vesi & Viemäröinti
1 min luettu

Pirkanmaan vesihuolto kaipaa merkittävää saneerausta

5/10/2021, 08:24
Pirkanmaan vesihuolto kaipaa merkittävää saneerausta
Vesijohto- ja viemäriverkostot tarvitsevat tulevina vuosina mittavia investointeja Pirkanmaalla. Kuva: Heidi Rauhamäki
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Pirkanmaalla vesijohtoverkoston saneerausinvestointien tarve on 2–3-kertaa suurempi kuin viime vuosien toteutuneet saneeraukset. Pirkanmaan vesihuoltopalveluista vastaa tällä hetkellä 130 vesihuoltolain mukaista vesihuoltolaitosta. Tämän lisäksi on yli 90 muuta laitosta, jotka toimittavat lähinnä talousvettä.

Laitoksista arviolta 150 toimii talkoovoimin ilman palkattua henkilöstöä. Talkoopohjaisten osuuskuntien ja vesiyhtymien yleisenä haasteena on hankaluus saada uusia vastuuhenkilöitä ikääntyvien henkilöiden tilalle. Osassa osuuskunnista toiminnasta haluttaisiin luopua kokonaan. Myös kuntien omistamilla laitoksilla on usein vähäiset henkilö- sekä taloudelliset resurssit, mikä vaikuttaa muun muassa puutteina pitkän aikajänteen strategisessa suunnittelussa.

– Haasteena on varmistaa, että vesihuoltolaitoksilla on tulevaisuudessa riittävä osaaminen ja sellaiset resurssit, joilla pystytään vastaamaan alan tekniseen ja lainsäädännölliseen kehitykseen, sanoo vesitalousasiantuntija Heidi Rauhamäki.

Mittava saneeraustarve käy ilmi Pirkanmaan ELY-keskuksen laatimasta alueen vesihuollon nykytilaselvityksestä, joka on tehty osana Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 -työtä. Nykytilaselvityksiä on laadittu yhteensä neljällä alueella Läntisessä Suomessa.

Pirkanmaa on yksi nopeimmin väestömäärältään kasvavia maakuntia Suomessa. Erityisesti Tampereen seudun väestönkasvun on ennustettu jatkuvan merkittävänä. Pirkanmaalla on tulevaisuudessa tarvetta myös uusille vesilähteille. Seudun kuntien yhteinen tekopohjavesihanke on esimerkki toimenpiteestä, jolla pyritään turvaamaan vedenhankinta pitkälle tulevaisuuteen.

#pirkanmaa #saneeraus #vesihuolto
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0