Infrastruktuuri Rautatiet
2 minuutteja luettu

Raitiolinja 13:a Pasilasta Kalasatamaan aletaan rakentaa tammikuussa

19/11/2021, 08:40
Raitiolinja 13:a Pasilasta Kalasatamaan aletaan rakentaa tammikuussa
Rakennustyöt alkavat Hermannin rantatieltä tammikuussa 2022. Havainnekuva: Kalasatamasta Pasilaan -hanke
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Kalasatamasta Pasilaan -hanke koostuu raitiolinjan 13 rakentamisesta Nihdistä Kalasataman keskuksen ja Vallilanlaakson kautta Pasilaan. Reitin varrella uudistetaan samalla katuja, jalankulun ja pyöräilyn reittejä, viherympäristöä ja kunnallistekniikkaa. Pasilassa tehdään lisäksi olemassa olevan radan ja katujen muutostöitä.  Tavoitteena on aloittaa kaupallinen liikenne vuonna 2024.

Uusi raitiotie yhdistää Kalasataman keskuksen ja Pasilan joukkoliikenteen solmukohdat toisiinsa. Raitiotien varrella katuympäristön viihtyisyys, houkuttelevuus ja turvallisuus paranevat. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat myös merkittävästi. Lisäksi rakennettava raitiotie yhdistyy Nihdissä Kruunusillat-raitiotiehen, jonka on arvioitu valmistuvan vuonna 2027.

Toteutuksessa ja ylläpidossa panostetaan kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Hankkeessa kierrätetään maamassoja sekä käytetään kierrätyskiviä ja -kalusteita. Vähähiilistä betonia käytetään paalulaatoissa, joita rakennetaan heikkojen pohjaolosuhteiden vuoksi merkittävä määrä. Vastuullisuustyö todennetaan CEEQUAL-sertifioinnilla.

Tavoitekustannukset

Allianssit ovat määrittäneet erilliset tavoitekustannukset perushankkeelle ja liittyville hankkeille. Perushanke sisältää raitiotiejärjestelmän perustuksineen sekä 6–8 metrin levyisen alueen katupoikkileikkauksessa. Perushankkeen laajuuden ulkopuolelle jäävä katu- tai puistorakentaminen sekä kunnallistekniikan siirrot ja uudisrakentaminen ovat liittyviä hankkeita. Perushankkeen rahoittaa HKL. Liittyvien hankkeiden rahoituksesta vastaavat Helsingin kaupunkiympäristön toimiala ja YKT-osapuolet.

Allianssien yhteenlaskettu hyväksytty perushankkeen tavoitekustannus on noin 52 miljoonaa euroa. Summasta puuttuu Vallilanlaakson osuus, jonka suurimmaksi sallituksi kokonaiskustannusosuudeksi allianssiosapuolet ovat sopineet noin 13 miljoonaa euroa. Vallilanlaakson osuuden tarkempi suunnittelu ja tavoitekustannuksen laskenta odottavat korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua asemakaavaan liittyvästä valituksesta.

Liittyvien hankkeiden hyväksytty tavoitekustannus on noin 98 miljoonaa euroa. Tästä kaupunkiympäristön toimialan osuus on noin 73 ja YKT-osapuolten noin 25 miljoonaa euroa. Vallilanlaakson osalta liittyvistä hankkeista päätetään myöhemmin.

Mikäli Helsingin kaupunginvaltuusto päättää toteuttaa Sörnäistentunnelin, sen suuaukkorakenteet suunnitellaan ja rakennetaan osana hanketta. Suuaukkorakenteille lasketaan oma tavoitekustannus.

#helsinki #kalasatama #pasila #raitiotie
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0