Rakentaminen
3 minuutteja luettu

Rakentajat Asuntomessuille Oulussa on valittu

20/04/2023, 03:05
Rakentajat Asuntomessuille Oulussa on valittu
Havainnekuva Vaakunanrannan asuntomessualueella sijaitsevista Lehtokylän pientaloista ja Vaakunakylän kerrostalokohteista. Messuihin mennessä alueelle toteutetaan myös Vaakunakylän pysäköintilaitos.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Tällaisia messukoteja nähdään vuonna 2025.

Oulun Lehtokylän pientaloalueella tullaan näkemään raikkaita ja moderneja tulkintoja vanhasta huvilakulttuurista.

Myös vuoden 2025 Asuntomessujen teemat eli kestävyys, digitaalisuus ja yhteisöllisyys korostuvat rakentamisessa. Suurin osa pientalokohteiden rakentajista aikoo muuttaa itse alueelle, mutta muutamia kohteita on myös tulossa myyntiin messujen jälkeen.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan 18.4.2023 päätöksen mukaisesti vuoden 2025 Asuntomessualueelle nousee monimuotoista pientaloasumista.

Tuleviksi Asuntomessujen pientalokohteiksi valittiin 17 omakotitaloa, viisi miniomakotitaloa ja kaksi usean pientalon kokonaisuutta. Suurin osa messuhankkeista rakennetaan nimetyille perheille tai usean perheen yhteisölle.

Tonteille valittiin myös messujen jälkeen myyntiin tulevia kohteita, joihin kuuluu näillä näkymin kaksi persoonallista miniomakotitaloa, kaksi erisuuruista hirsitaloa sekä kaksi pientalojen kokonaisuutta. Myytävien talojen ja huoneistojen ennakkomarkkinointi alkaa suunnittelun edetessä.

Hakemusten arvioinnissa painotettiin suunnitelmien arkkitehtonista laatua sekä niiden muodostamaa kaupunkikuvallista kokonaisuutta.

”Haastavasta taloustilanteesta huolimatta Oulun messutonteille tuli runsaasti laadukkaita hakemuksia ja kaikki rakentajat löydettiin jo ensimmäisellä hakukierroksella. Se on todella merkittävä asia ja puhuu omaa kieltään sekä Oulun että Asuntomessujen vahvasta vetovoimasta”, iloitsee Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Anna Tapio.  

Modernia kaupunkihuvilatunnelmaa

Lehtokylän pientaloalueelle haettiin raikkaita ja moderneja tulkintoja Hietasaaren vanhasta huvilakulttuurista. Kaupunkihuvilatunnelmaa tavoitellaan tulevissa asuntomessukohteissa erityisesti puuarkkitehtuurin, suojaisten pihapiirien sekä runsaan kasvillisuuden ja pienviljelyn keinoin. Useissa kohteissa rakennusmateriaaliksi on valittu hirsi, mutta joukkoon mahtuu myös kivirakenteisia taloja. 

Vihreät ja vehreät pihat toteutetaan harmonisesti suhteessa tonteilta avautuviin puisto- ja metsäalueisiin. Huvilakulttuurin hengessä kodeissa ja toiminnallisilla pihoilla panostetaan rentoon tunnelmaan sekä vapaa-ajan ja puutarhajuhlien viettoon suuremmallakin joukolla.

Ilmastoystävällistä asumista ja älykoteja

Asuntomessutaloissa pyritään ekologiseen asumiseen myös digitaalisin keinoin. Koteihin on suunniteltu laajasti älykästä automaatiota sekä siihen liittyviä anturointeja ja kulutuksen seurantaa. Energiatehokkuuden ohella digitaalisin ratkaisuin tuodaan koteihin turvallisuutta, älykästä valaistusta ja äänentoistoa sekä arjen toimintojen automatisointia.

Lämmönlähteinä korostuvat kaukolämpö ja erilaiset lämpöpumppuratkaisut. Myös aurinkopaneelien ja -keräimien käyttö on huomioitu ansiokkaasti. Muutamiin hankkeisiin on tulossa jopa tonttikohtaista tuulivoimaa, viilennystä tai jäähdytystä sekä energian varastointia akkuratkaisuilla.

Suunnitelmista nousee vahvuutena esiin myös rakentamisesta aiheutuvan hiilijalanjäljen pienentäminen. Sitä toteutetaan esimerkiksi rakennusmateriaalien kierrätettävyydellä ja kierrätysmateriaalien hyödyntämisellä rakentamisessa ja kotien sisustamisessa.

Monissa tilaratkaisuissa huomioidaan myös asuntojen muunneltavuus asukkaan tarpeiden mukaan.

Yhteisöllistä rakentamista ja asumista

Oulun Asuntomessualueelle toteutetaan kolme ryhmärakentamishanketta, jossa kahden tai useamman perheen tiimi suunnittelee ja rakentaa itselleen erillistalojen kokonaisuuden. Yhteisöllisellä asumisella tavoitellaan helpompaa arkea ja parempaa elämänlaatua.

Yhteistyössä toteutettavat asuinrakennukset jakavat keskenään yhteisiä tiloja, laitteita, harrastusvälineitä sekä piha-alueita ja mahdollistavat näin aiempaa yhteisöllisempää ja ekologisempaa elämäntapaa. Yhteiskäyttötiloja suunnitellaan esimerkiksi vieraiden majoittamiseen, etätyöskentelyyn, käsitöiden harrastamiseen ja juhlien järjestämiseen.

Tonttien rakentaminen voi alkaa heinäkuussa 2023

Pientalokohteiden tonttivalinnat saavat lainvoiman toukokuun 2023 puolen välin tienoilla. Valitut tontinsaajat kehittävät hakuvaiheen luonnossuunnitelmiaan tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin ja Suomen Asuntomessujen asiantuntijoiden kanssa.

”Hakemusten laadukkaista suunnitelmista näkyi rakennuttajien arvostus aluetta kohtaan. Suunnitelmien perusteella Lehtokylään näyttää muodostuvan kaupunkikuvallisesti vaihteleva ja yhteisöllinen asuinalue, joka sallii erilaisten asumistoiveiden toteuttamisen hyvässä yhteishengessä. Jatkosuunnittelun aikana alueesta hiotaan entistä eheämpi kokonaisuus suunnittelijoiden ja rakennuttajien yhteisissä korttelikokouksissa”, kertoo projektipäällikkö Anu Montin Oulun asuntomessutiimistä. 

Tonttien rakentaminen alkaa aikaisintaan 1.7.2023 ja rakennuslupa on jätettävä sisälle viimeistään 31.12.2023. Messukotien rakentaminen alkaa pientalokohteissa viimeistään maalis-huhtikuussa 2024 ja kerrostalokohteissa viimeistään tammikuussa 2024. Messukohteet valmistuvat toukokuussa 2025.

Kerrrostalotonttien osalta rakentajavalinnat on tehty jo aiemmin. Kaikille tonteille saatiin erittäin korkeatasoisia hakemuksia, ja tonttivarausten saajat valittiin helmikuun lopussa. Kerrostalokohteiden toteuttajat valmistelevat parhaillaan myyntiin tulevien asuntojen ennakkomarkkinointia. 

Tutustu kaikkiin Asuntomessut Oulussa 2025 pientalokohteisiin.

#asuntomessut #asuntomessut2025 #kaupunkikehitys #oulu #rakentaminen ja asuminen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0