Rakentaminen
1 min luettu

Rakentamisen ammattilaisilla eniten ammattitauteja

8/12/2022, 09:58
Rakentamisen ammattilaisilla eniten ammattitauteja
Kuva: Michael Guida, Pixabay
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Tavoitteena on ennaltaehkäistä fyysisestä kuormituksesta johtuvia ammattitauteja.

”Kohdennamme osaa rakennusalan työsuojelutarkastuksista fyysisen kuormituksen hallinnan asioihin. Olemme kyllä aina tehneet fyysisen kuormituksen valvontaa rakennustyömaille, mutta nyt terävöitämme tämän asian valvontaa. Tarkoituksenamme on vähentää rakennustyömailla työn haitallista fyysistä kuormitusta ja siitä johtuvia tuki- ja liikuntaelinvammoja sekä -sairauksia”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto.

Tärinätauti yleinen
Opastavalla valvontaotteella pyritään lisäksi siihen, että rakennustyömaiden päätoteuttajat ja työnantajat osaisivat vähentää itse liiallista kuormitusta.

Työmaatarkastuksilla kiinnitetään huomiota esimerkiksi tärinään ja sen hallintaan, koska tärinätauti on yleistynyt rakennusalalla. Tärinätauti ilmenee ajoittaisena valkosormisuutena. Oireina voi esiintyä myös käsien puutumista ja kömpelyyttä. Tärinätaudista johtuvia sairaustapauksia on esiintynyt eniten talonrakentamisessa.
Työturvallisuuslain mukaan työnantajan velvollisuus on poistaa tai vähentää fyysisen työskentelyn aiheuttamaa haitallista kuormitusta ja huolehtia työntekijöiden terveyden säilymisestä työpaikalla.

#työsuojeluviranomaiset
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0