Vuokraus
2 minuutteja luettu

Rakli: Näin suomalaiset ajattelevat vuokra-asumisesta

5/01/2022, 10:20
Rakli: Näin suomalaiset ajattelevat vuokra-asumisesta
Kuva: Brandon Griggs, Unsplash
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Niillä vastaajilla, joilla oli kokemusta vuokra-asumisesta viimeiseltä viideltä vuodelta, jopa lähes 80 prosentilla oli positiivinen näkemys vuokra-asumisesta.

– Vuokra-asuminen nähdään ja koetaan hyvin suotuisassa valossa, kuten tulokset osoittavat. Siihen liitetyt mielikuvat ovat positiivisia, toisin kuin vuokra-asumisesta käytävän julkisen keskustelun perusteella voisi päätellä. Ihmiset arvostavat toimivaa arkea, jossa asumisen helppoudella ja vaivattomuudella on iso rooli. Vuokra-asuminen ei ole vain väliaikainen asumismuoto vaan aito vaihtoehto, joka palvelutarjonnallaan ja joustavuudellaan pystyy vastaamaan ihmisten tarpeisiin eri elämänvaiheissa, toteaa Aija Tasa Raklista.

Tutkimukseen vastanneista, joilla oli kokemusta vuokra-asumisesta, 64 prosenttia valitsee vuokra-asumisen, silloin kun se sopii parhaiten omaan elämäntilanteeseen. Myös taloudelliset syyt, vapaus sekä asunnon sijainti vaikuttivat vuokralla asumisen valintaan toisen asumismuodon sijaan.

Tällaisen vuokranantajan suomalaiset haluavat

Kyselystä kävi ilmi myös, että lähes 50 prosenttia haluaisi vuokranantajakseen mieluiten ammattilaisen. Kaikkiaan 47 prosenttia vastaajista vuokraisi asunnon mieluummin ammattimaiselta vuokranantajalta kuin yksityiseltä vuokranantajalta. 28 prosentille vastaajista ei ole merkitystä kummalta asunnon vuokraa.

Ammattimaisiin vuokranantajiin liitetään erityisesti luotettavuus, laadukkuus sekä osaaminen. Turvallisuuden tunnetta lisää huolettomuus asunnon pysyvyydestä sekä lakisääteisistä asioista huolehtiminen. Alueellisesti vertailtuna ammattimaisia vuokranantajia suositaan suhteessa enemmän Helsingissä ja Uudellamaalla.

Palveluiden kattavuus, vuokrauksen helppous, asuntojen ylläpito ja huolto sekä vuokranantajan luotettavuus ja vastuullisuus kuvasivat vastaajien mielestä paremmin ammattimaista vuokranantajaa kuin yksityistä. Ammattimaisten vuokranantajien etuna nähdään lisäksi luotettavuus asioiden toimivuuteen, kuten asunnon kunnossapidosta huolehtimiseen. 

Yli 60 prosentille vastaajista myös vuokranantajan luotettavuus oli erittäin tärkeää vuokranantajaa valittaessa. Kyselyyn vastaajat arvostivat luotettavuuden lisäksi joustavuutta sekä asunnon hintatasoa.  

#rakli #vuokra-asuminen #vuokranantaja
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0