Teollisuus Metsäteollisuus
3 minuutteja luettu

Ramboll suunnittelukumppaniksi NCC:n, Stora Enson ja Combient Puren yhteistyöprojektiin

15/03/2022, 14:31
Ramboll suunnittelukumppaniksi NCC:n, Stora Enson ja Combient Puren yhteistyöprojektiin
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

NCC Suomi, Stora Enso ja Combient Pure aloittivat yhteistyön syksyllä 2021, tavoitteenaan helpottaa rakennuttajien vähähiilisten rakennusratkaisujen valintaa. Yhteistyö jatkuu keväällä 2022, jolloin keskitytään tuomaan esille vähähiilisten rakennusmateriaalien päästövähennysvaikutuksia sekä valmiita rakentamisen ratkaisuja, joilla uusien rakennusten päästöjä voidaan minimoida. Ramboll liittyy yhteistyöhön.
Syksyn aikana projektissa on syvennytty vähähiiliseen massiivipuurakentamiseen kahden pilottikohteen kautta. Combient Puren, NCC:n ja Stora Enson asiantuntijoista koostunut projektitiimi on tarkastellut asuin- ja toimitilakohteita konversion näkökulmasta: mitä tarkoittaa muuttaa betonirakenteilla suunnitellut rakennukset massiivipuurunkoisiksi? Vaihtoehtoja vertaamalla projektissa opitaan sekä materiaalien päästövaikutuksista että itse rakentamiseen liittyvistä eroista.

Puu ainoa uusituva materiaali

Projektissa on noussut esille suunnittelun merkittävä rooli materiaalilähtöisten päästöjen merkittävässä vähentämisessä. Päärakennusmateriaalin vaihtaminen vaikuttaa koko rakennusprosessiin aina hankesuunnittelusta itse tuotantoon. Projektitiimi onkin tunnistanut tarpeen tarkastella massiivipuisen konversiovaihtoehdon lisäksi myös alusta lähtien massiivipuusta suunniteltua vaihtoehtoa erityisesti pilottina käytetylle asuinkerrostalokohteelle.

– Rakentamisessa puu on ainoa uusiutuva materiaali, joka kasvaa takaisin. Lisäksi se on kevyttä ja nopea asentaa, sekä hiilijalanjäljeltään paras vaihtoehto. Puu sopii hyvin yhteen myös muiden materiaalien kanssa ja mahdollistaa hybridirakentamisen. Massiivipuuelementtien keveyden ansiosta myös kuorma-autotoimituksia työmaalle voidaan vähentää jopa 80 %, kertoo Stora Enson liiketoiminnan kehityspäällikkö Antto Kauhanen tiedotteessa.

– Konversioiden sijasta on relevanttia tarkastella alusta alkaen puurakentamisen ehdoilla suunniteltua kohdetta ja verrata lähtötietona ollutta betonirunkoista versiota siihen. Tällöin asetetaan yhdenvertaiset lähtökohdat molemmille materiaaleille ja saavutetaan teknistaloudellisesti sekä päästövähennysten näkökulmasta paras lopputulos.

-Rambollin mukaantulo tarjoaa projektitiimille mahdollisuudet lähteä tekemään uutta tarkastelua, jossa asuinkohde suunnitellaan lähtökohtaisesti massiivipuusta, Kauhanen jatkaa.

Lopputuloksena päästään vertailemaan rakennuksen päästöjä ja esimerkiksi suunnitteluun liittyviä eroja kolmen eri vaihtoehdon kautta: 1) kohde suunniteltuna betonia päämateriaalina käyttäen, 2) edellinen suunnitelma kohteesta konvertoituna massiivipuulle ja 3) kohde suunniteltuna massiivipuuta päämateriaalina käyttäen. Kolmannen vaihtoehdon suunnitelman lisäksi Ramboll toteuttaa myös päästötarkastelut vertailukohteisiin.

– On todella hienoa päästä edistämään vähähiilistä ja kestävää rakentamista. Puurakentamisen mahdollistaminen yhdessä muiden rakennusmateriaalien kanssa on hyvää ja ennakoivaa suunnittelua vaativa kokonaisuus. Kestävä kehitys on strategiamme ytimessä ja yhteistyö asiasta innostuneiden kumppaneidemme kanssa toteuttaa hienosti tätä tulevaisuutta, sanoo Rambollin asiakkuusjohtaja Juha-Pekka Smolander.

Massiivipuukohteiden suunnittelu eroaa betonirunkoisten rakennusten suunnittelusta, mikä tarkoittaa NCC:n näkökulmasta muutoksia myös esimerkiksi suunnittelunohjauksen ja hankinnan prosesseihin.

– Rambollin liittyminen vähähiilisen rakentamisen yhteistyöprojektiin lisää työskentelyyn syvyyttä ja parantaa koko arvoketjun mittaista näkymää kehityshankkeessa. Työskentely yhdessä merkittävien yhteistyökumppanien kesken varmistaa myös, että tulokset siirtyvät käytännöiksi todellisissa hankkeissa, kertoo NCC:n kehitysjohtaja Pekka Kiuru.

Vaikuttavuutta ilmastotoimiin suuryritysten yhteistyöllä

Kevään 2022 aikana Ramboll, NCC Suomi, Stora Enso ja yhteistyötä johtava Combient Pure työskentelevät läheisesti jakaen ja tuottaen tietoa sekä kehittäen toimintatapoja vähähiilisemmän rakentamisen edistämiseksi koko arvoketjun mitalta. Projektin lopputuloksena näillä keskeisillä pohjoismaisilla rakentamisen arvoketjun toimijoilla on entistä paremmat valmiudet tarjota vähähiilisiä rakentamisen ratkaisuja niitä odottaville kiinteistönomistajille, -sijoittajille ja -käyttäjille.

– Projektimme yhteistyökumppaneita yhdistää tahtotila koko rakennusalan päästöjen merkittävään vähentämiseen. Suuryritysten yhteistyöllä saamme nopeutettua kriittisiä ilmastotoimia ja luotua niille vaikuttavuutta. Sekä Stora Enso, NCC että Ramboll toimivat pohjoismaisesti, minkä ansiosta yhteistyön tuloksia voidaan skaalata myös Suomen ulkopuolelle, toteaa Combient Puren johtaja Marika Määttä.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0