Arkkitehtuuri
3 minuutteja luettu

Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon rakentaminen on käynnistynyt

5/07/2022, 09:06
Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon rakentaminen on käynnistynyt
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Varikko edistää Helsingin kaupungin tavoitteita raitioliikenteen laajentamisesta ja mahdollistaa Helsingin tulevien pikaraitioteiden, esimerkiksi Länsi-Helsingin raitioteiden, kaluston säilyttämisen ja kunnossapidon.

Hankkeessa rakennettava uudisrakennus on suunniteltu 100 pitkälle, 28–35 metriselle raitiovaunulle. Varikolla on tilat vaunujen päivittäisille tarkastuksille, puhdistukselle sekä säännölliselle huollolle ja tarvittaville korjauksille. Rakennukseen sijoitetaan myös kuljettajien ja varikkohenkilökunnan toimisto- ja sosiaalitilat. Varikon katolla on noin 200 bussin pysäköintialue ja niitä palveleva vuorokausihuoltorakennus.

Erittäin tärkeä osa raitiotieverkoston kokonaisuutta

“Ruskeasuon uusi raitiovanuvarikko tulee olemaan Kaupunkiliikenteen toinen päävarikko ja siten erittäin tärkeä osa raitiotieverkoston kokonaisuutta. Ruskeasuo on osa kokonaisuudistusta, jossa koko Kaupunkiliikenteen varikkoverkosto uusitaan seuraavan kymmenen vuoden aikana ja otetaan uusi askel uudistuvaan raitiotietoimintaan” kertoo hankejohtaja Jarno Köykkä Kaupunkiliikenne Oy:stä.

”Ruskeasuon varikko syntyy yhteistyössä laaja-alaisen työryhmän kanssa, jossa on infra-, toimitila- ja talotekniikkaosaajien lisäksi myös muun muassa ympäristövastuullisen rakentamisen asiantuntijoita. Olemme hyödyntäneet tietomallintamista hankkeessa monipuolisesti, ja esimerkiksi Cave-tietomalli helpottaa suunnitteluyhteistyötä eri osapuolien kesken”, kertoo projektijohtaja Petri Mälkiä Skanskasta.

Hanke käynnistyi vuonna 2021 kehitysvaiheella, ja toteutusvaihetta valmistelevat maanrakennus- ja purkutyöt aloitettiin viime vuoden marraskuussa. Uuden varikon kokonaislaajuus on yhteensä noin 23 200 neliömetriä, ja rakennustyöt valmistuvat alkuvuodesta 2024.

Ympäristövastuullisuus huomioidaan monilla tavoin

Vähähiilisyystavoitteet otetaan huomioon hankkeessa muun muassa tavoittelemalla BREEAM-laatustandardin excellent-tasoa. Luokitusjärjestelmä asettaa tavoitteita hankkeelle muun muassa jätehuollon, luontoarvojen, energia- ja materiaalitehokkuuden osalta.

Varikon ympärivuorokautinen käyttö mahdollistaa rakennuksen sisäisen energiankierrätyksen, jossa maalämpöjärjestelmän jäähdytysverkostojen lauhde- ja hukkalämmöt hyödynnetään rakennuksen lämmityksessä. Lisäksi rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneeleita.

Hankkeessa tehdyssä purkukartoituksessa purettaville materiaaleille on pyritty löytämään uusi käyttötarkoitus, joko materiaalin uudelleenkäyttönä suoraan kohteessa tai sen toimittaminen takaisin raaka-ainekiertoon. Esimerkiksi varikkorakennuksessa käytetään vähähiilistä betonia.

Kohteen luontoarvot on kartoitettu ennen töiden aloitusta, ja luonnon monimuotoisuutta ja ekologista arvoa pyritään varikon alueella lisäämään hankkeella työskentelevän ekologin avulla.

Lujabetoni toimittaa kaikki betonit

Lujabetoni voitti Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikkohankkeen betonitoimitukset, mikä tarkoittaa merkittävää noin 40 000 kuutiometrin betonitoimitusta. Osa hankkeeseen toimitetusta betonista on Luja-Vähähiilibetonia, joka edistää aidosti vähähiilistä betonirakentamista.

Lujabetoni toimittaa hankkeen kaikki betonit, yhteensä noin 40 000 kuutiometriä, joista osan ympäristön kannalta suotuisaa vähähiilibetonia. – Meillä on urakoitsijan ja tilaajan kanssa suunnitteilla useita vähähiilibetoniratkaisuja, joita edistämme hankkeen suunnittelun edetessä, kertoo Lujabetonin avainasiakaspäällikkö Anssi Tiukka tiedotteessa.

Kuitubetoneita ja vähähiilistä

Vähähiilibetonin lisäksi hankkeeseen tulee erityisbetoneita kuten korkealujuuksisia kuitubetoneita.

Hankkeen betonitoimituksissa hyödynnetään kaikkien Lujabetonin pääkaupunkiseudun tehtaiden yhteiskapasiteettia. – Lujabetonin uusi tehdas Helsingin Tattarisuolla parantaa kykyämme valmistaa Luja-Vähähiilibetonia, ja sieltä toimitammekin valtaosan hankkeeseen käytettävästä vähähiilibetonista, Anssi Tiukka kertoo.

#skanska infra oy
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0