Infrastruktuuri
2 minuutteja luettu

Saariston lauttaliikenne kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta

21/06/2022, 07:48
Saariston lauttaliikenne kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Tavoitetta edistetään muun muassa uudella teknologialla ja energiaratkaisuilla. Vuodesta 2017 käytössä ollut hybridilautta Elektra on osoittautunut energiatehokkaaksi alukseksi. Elektra esimerkiksi liikennöi lähes pelkästään sähköenergialla, mikä merkitsee merkittävää säästöä energiakuluissa verrattuna perinteiseen diesellauttaan. Elektran käyttämästä energiasta 98 % on vihreää 0 päästöistä sähköä. Säästö hiilijalanjälkenä on noin 80 prosenttia verrattuna öljyn käyttöön energian lähteenä.
Vuoden 2022 kuluessa Elektran rinnalla aloittaa toinen vastaavan kokoluokan hybridilautta Altera, joka on jopa 30 prosenttia edeltäjäänsä energiatehokkaampi. Lisäksi uusi hybridilautta aloittaa liikennöinnin Nauvo-Korppoo-lauttapaikalla vuodenvaihteessa 2022–2023.
Päästötavoitteet on huomioitu myös parhaillaan käynnissä olevassa Järvi-Suomen 12 lauttapaikan lossiliikennepalveluiden kilpailutuksessa.

Uusissa lautoissa ja losseissa on suurempi kapasiteetti

Uudet lautat ja lossit ovat kapasiteetiltaan aiempaa suurempia. Tämä parantaa liikenteen välityskykyä huomattavasti. Muutosten ansiosta lauttapaikkojen kapasiteetit ja niiden myötä ympäristöystävällisyys paranevat.Elektran ja tulevan Alteran kapasiteetti on yhteensä noin 20 prosenttia suurempi kuin lauttapaikalla ennen liikennöineiden kolmen lautan yhteenlaskettu kapasiteetti. Tarvittaessa kapasiteettia voidaan nostaa varalautalla, jolloin kokonaiskapasiteetin kasvu on yli 50 prosenttia.
Koska Altera liikennöi jatkossa Parainen-Nauvo-välillä, Sterna siirtyy Kustavi-Iniö-lauttapaikalle ja sieltä Aura Korppoo-Norrskata-liikenteeseen. Nauvo-Korppoo-lauttapaikalla uuden hybridilautan kapasiteetti on yli 60 prosenttia suurempi kuin nykyisen lautan kapasiteetti. Erityisesti lossiliikenteessä vaikutukset ovat merkittäviä, koska muutosten myötä raskaan liikenteen painorajoitukset poistuvat. Uusien alusten kansijärjestelyt sekä lauttarantojen uudet liikennejärjestelyt mahdollistavat myös ajoneuvojen nopeamman purun ja lastauksen, mikä osaltaan vähentää ruuhkautumista.

#altera #elektra #sähkö- ja elektroniikkateollisuus
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0