Infrastruktuuri
1 min luettu

Saimaan kanavan kehittämishankkeen urakkakilpailutus paussille

9/11/2021, 09:06
Saimaan kanavan kehittämishankkeen urakkakilpailutus paussille
Kuva: Lauri Sievinen, Unsplash
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Väylävirasto pyrkii saamaan itselleen lisäaikaa Saimaan kanavan kehittämishankkeen teknisten yksityiskohtien ratkomiseen keskeyttämällä väliaikaisesti hankkeen allianssiurakan kilpailutuksen.

– Allianssiurakan hankinnan aikana on ilmennyt odottamattomia ongelmia, joiden selvittämiseen otetaan nyt lisäaikaa. Luonteeltaan teknishallinnolliset haasteet liittyvät toimintaan Saimaan kanavan vuokra-alueella ja siihen liittyviin erityiskäytäntöihin. Venäjän päätös lopettaa Venäjältä saapuvien alusliikenteen puukuljetusten tullikäsittely Saimaan kanavan Brusnitchnojen tullipisteellä ei ole keskeytyspäätöksen takana. Hanketta jatketaan normaalisti, Väyläviraston projektipäällikkö Harri Liikanen sanoo tiedotteessa.

Saimaan kanavan kehittäminen -hankkeessa kanavan sulkuja pidennetään ja kanavan vedenpintaa nostetaan. Hankkeen tavoitteena on turvata kanavan ja Saimaan järvialueen tavaraliikenteen toiminta- ja kehittämisedellytykset tulevaisuudessa. Hanke toteutetaan allianssimallilla, joissa eri osapuolet muodostavat yhteisen projektiorganisaation.

Allianssiurakan hankinnan siirtyminen vaikuttaa myös koko hankkeen toteutusaikatauluun. Tavoitteena on aloittaa uusi urakkahankinta mahdollisimman pian. Alkuperäisen aikataulun mukaan hankkeen oli tarkoitus valmistua kesällä 2024. Hankkeen kustannusarvio on 95 miljoonaa euroa, josta sulkujen pidentämisen osuus on 90 ja vedenpinnan noston viisi miljoonaa euroa. Väylävirastossa tehdään vuosittain noin kymmenen hankinnan keskeyttämispäätöstä.

#allianssi #kilpailutus #saimaa #saimaan kanava #väylävirasto
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0