Rakentaminen Asunnot
1 min luettu

SBB sai kansainvälisen ESG-tunnustuksen

24/02/2022, 10:57
SBB sai kansainvälisen ESG-tunnustuksen
marika dimmimg
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Sustainalyticsin myöntämä tunnustus Regional Top-Rated 2022 kertoo Samhällsbyggnadsbolaget i Nordenin (SBB) pitkäjänteisestä työstä Pohjoismaissa niin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun kuin hallintotavan kehittämisen saralla.

Englanninkieliset sanat Environmental, Social ja Governance muodostavat lyhenteen ESG, jolla viitataan yrityksen riskitasoon ja sen tapoihin hallita riskejään. ESG-mittauksia käyttävät esimerkiksi sijoittajat ja pankit yritysten vertailussa.

Kansainvälinen Sustainalytics-yritys, joka myönsi tunnustuksen SBB:lle, on analysoinut vuosien varrella yli 20 000 yritystä eri sektoreilla. ESG-arviointi kattaa kymmeniä analyysejä aina toimintaympäristön riskien kartoituksesta yritysjohdon riskienhallintatapojen tutkimiseen.

Sustainalyticsin mukaan SBB:n riskitaso on hyvin alhainen. Yli tuhannesta analysoidusta kiinteistöstöalan yrityksestä SBB sijoittuu parhaaseen kymmenykseen, kun huomioon otetaan niin ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiat kuin hallintotapa.

”Kestävä kehitys on täysin integroitu osa SBB:n liiketoimintamallia, ja teemme työtä tämän eteen joka tasolla. Tämä tunnustus auttaa meitä osoittamaan ponnistelujemme tulokset myös sidosryhmillemme”, kommentoi SBB:n sijoittajasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja Marika Dimming.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0