Energia
2 minuutteja luettu

Selvitys: Pirkanmaa pitkälti riippuvainen ostosähköstä, tuulivoimaa lisätään

12/11/2021, 09:35
Selvitys: Pirkanmaa pitkälti riippuvainen ostosähköstä, tuulivoimaa lisätään
Tuulivoima on vielä vähäistä Pirkanmaalla, mutta useita hankkeita on sekä rakenteilla että suunnitteilla. Kuva: Pixabay
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Ramboll Finland Oy on selvittänyt Pirkanmaan ELY-keskukselle maakunnan energiantuotannon ja -kulutuksen tilannetta ja miten maakunta voisi kehittyä hiilineutraaliksi. Maakunnan energiataseesta käy ilmi, että vuonna 2019 Pirkanmaalla käytettiin lähes 6000 gigawattituntia sähköä, vaikka sitä tuotettiin maakunnassa vain reilut 1100 gigawattituntia. Näin ollen ostosähkön osuus oli noin 80 prosenttia kaikesta maakunnan käyttämästä sähköstä.

Energiajärjestelmäselvitystä hyödynnetään jatkossa maakunnan päästövähennyspolun laatimisessa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Yksi iso jo suunnitteilla oleva parannus on vuoden 2023 alussa käynnistyvä Naistenlahti 3 -biovoimalaitos, joka vähentää turpeen käyttöä jopa lähes 700 gigawattituntia vuodessa. Määrä vastaa noin 85 prosenttia koko turpeen käytöstä Pirkanmaalla vuonna 2019.

Lisäksi maakunnassa on rakenteilla ja suunnitteilla useita tuulivoimahankkeita. Uusien tuulivoimaprojektien toteutuminen mahdollistaisi noin 1200 gigawattitunnin kulutuksen korvaamisen tuulivoimalla.

Myös puupolttoaineet tulevat olemaan lähitulevaisuudessa tärkein polttoaine, ja siihen on investoitu voimakkaasti.

Aurinkoenergian tuotannon teho Pirkanmaalla on noin seitsemän megawattia. Selvityksessä arvioitiin, että aurinkosähkön tuotantopotentiaali olisi kuitenkin noin 2 000 gigawattituntia vuodessa ja aurinkolämmön noin 7 500 GWh. Lukuihin liittyy huomattavan paljon epävarmuuksia, koska maakuntatasoista potentiaaliselvitystä ei ole tehty ja tuotantoihin voi liittyä myös erilaisia rajoittavia tekijöitä. Myös esimerkiksi aurinkolämmön tuotannon ja tarpeen kohtaanto-ongelma on huomioitava: aurinkolämpöä on eniten tarjolla kesällä ja lämmöntarve on suurin talvella.

Pirkanmaan suurimmat päästöt tulevat lämmityksestä

Energiankulutus on suurin yksittäinen päästölähde Pirkanmaalla. Energiankulutuksesta lämmitys tuottaa suurimman osan päästöistä. Lämmönkulutuksessa eniten kasvihuonepäästöjä tuli kaukolämmityksestä (45 prosenttia) ja seuraavaksi eniten öljylämmityksestä (21 prosenttia).

Öljylämmityksellä Pirkanmaalla tuotettiin vuonna 2019 lämpöä 720 gigawattituntia. Öljylämmityksen määrä on ollut jo pitempään laskussa, ja laskua on nopeuttanut Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämä avustus öljylämmityksestä luopumiseen. Öljylämmitystä on korvattu erityisesti ilma-vesilämpöpumpuilla sekä maalämpöpumpuilla.

#ilmastotyö #ostosähkö #pirkanmaa #pirkanmaan ely-keskus #ramboll finland oy
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0