Rakentaminen Arkkitehtuuri
2 minuutteja luettu

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa uuden viranomaiskiinteistön Ivaloon poliisille ja rajavartiostolle

5/07/2022, 09:01
Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa uuden viranomaiskiinteistön Ivaloon poliisille ja rajavartiostolle
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Rakennukseen keskitetään Lapin poliisilaitoksen Inarin poliisiaseman sekä Lapin rajavartioston rajavartioaseman toimitilat. Poliisiaseman tiloihin sijoitetaan asiakaspalvelutilat, valvonta- ja hälytystoiminnan tilat autotalleineen, toimisto- ja sosiaalitiloja sekä vapautensa menettäneiden tilat. Rajavartioaseman tiloihin sijoitetaan raja-asematoimintoja, kuten toimisto-, sosiaali- ja varastotilat.

Rajan ja poliisin toimintojen keskittäminen yhteen paikkaan tehostaa käyttäjien toimintaa ja vähentää logistisia siirtymiä. Toimitiloissa on huomioitu toimintojen yhteiskäyttöisyys, joka parantaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Nykyaikaiset työtilaratkaisut ja yhteiskäyttö parantavat myös tilankäytön tehokkuutta, mikä pienentää valtion hiilijalanjälkeä ja tuo valtiolle kustannussäästöjä.

”Lisäksi toteutamme valtion kokonaisetua sijoittamalla poliisin toiminnot yksityisistä tiloista valtion kohteeseen”, sanoo hankkeen rakennuttajapäällikkö Miikka Teppo Senaatti-kiinteistöiltä.

Tiloissa toiminnot sijoitetaan optimoidusti

Toimitiloissa sovelletaan toimijoiden tilakonsepteja ja toiminnan vaatimien tilojen mukaisia työympäristöjä.

Tiloissa toiminnot sijoitetaan optimoidusti, jolloin siirtymiset tilojen välillä ovat lyhyemmät. Toiminnan tehostuminen nopeuttaa esimerkiksi vuorojen aloituksia ja vaihtoja, jolloin partioille jää enemmän aikaa olla kentällä. Poliisin osalta ratkaisu perustuu poliisitalokonseptin mukaiseen moduulirakenteisen poliisiaseman tyyppiratkaisuun.

”Viranomaiskiinteistöhanke on osa Rajavartiolaitoksen Ivalon kasarmialueen kehittämisen kokonaisratkaisua, jolla saadaan kasarmialueen toimitilat vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön ja kehittyvien tehtävien vaatimuksia ja taataan henkilöstölle turvalliset ja terveelliset työskentely olosuhteet”, Rajavartiolaitoksen esikunnan kiinteistöjohtaja Heikki Lappalainen sanoo.

”Uuden kiinteistön myötä rajavartioaseman henkilöstölle kyetään tarjoamaan nykyaikaiset tilat ja toiminnot voidaan järjestää tehokkaasti.”, kertoo Lapin rajavartioston apulaiskomentaja everstiluutnantti Janne Kurvinen.

Nykyiset toimitilat 80-luvulta

Poliisin nykyiset toimitilat sijaitsevat Ivalon keskustassa 80-luvulla valmistuneessa valtion entisessä virastotalossa, yksityiseltä vuokratuissa tiloissa osoitteessa Ivalontie 10.

”Tilat eivät ole enää vaatimuksiin nähden toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia eivätkä täytä nykyisen poliisitalokonseptin vaatimuksia”, Lapin poliisilaitoksen esikuntapäällikkö Arto Pekkala sanoo.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 17,7 miljoonaa euroa. Poliisin kustannusten osuus on 10,5 miljoonaa euroa ja rajavartioston noin 7,2 miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöjen hallitus teki hankkeen investointipäätöksen 19.5.2022.

Hanke toteuttaa osaltaan Ivalon kasarmialueen investointiohjelmaa ja Rajavartiolaitoksen kehittämissuunnitelmaa. Investointi on yksi osa Ivalon kasarmialueella suunniteltua, vuosien 2021-2026 aikana tehtävää viiden hankkeen noin 54 milj. euron suuruista investointikokonaisuutta.

#rovalappi rakennus oy #senaatti-kiinteistöt
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0