Rakentaminen Arkkitehtuuri
2 minuutteja luettu

SRV ja Helsingin kaupunki jatkavat Bunkkeri-hankkeen suunnittelua

21/06/2022, 13:21
SRV ja Helsingin kaupunki jatkavat Bunkkeri-hankkeen suunnittelua
Jätkäsaari vuonna 2021 Valokuvaaja: Kuva: Suomen Ilmakuva Oy
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

SRV:n laatimien suunnitelmien mukaan Bunkkerista on tarkoitus kehittää Jätkäsaareen vanhaa satamatoiminnan historiaa kunnioittava rakennus, jossa on asuntojen lisäksi monipuolisia liikuntapalveluita kaikille kaupunkilaisille. Uusiin tiloihin on tulossa uimahalli, sisäpelikenttiä sekä muita liikuntatiloja. Samaan naapurustoon on jo valmistunut koulu ja päiväkoti piha-alueineen, sekä vetovoimainen liikuntapuisto.

Ajattelutapaa ja elinkaariviisautta

“Valitusprosessin viivästettyä hanketta useilla vuosilla on nyt jatkuvan kehitys- ja suunnittelutyön tavoitteena varmistaa, että rakennettavat tilat palvelevat käyttäjien tarpeita ja täyttävät vastuullisen rakentamisen kriteerit. Erilaisten tilatyyppien ja toisiaan täydentävien toimintojen rakentaminen kokonaisuudeksi vaatii ”Rakennus palveluna” -ajattelutapaa ja elinkaariviisauden periaatteiden noudattamista”, sanoo SRV:n hankejohtaja Keijo Tikkala tiedotteessa.

”Joustavien ja pitkäikäisten ratkaisujen suunnittelua ja valintaa jatketaan koko hankkeen ajan avoimen rakentamisen periaatteilla, mikä mahdollistaa käyttäjiä palvelevien tilojen muokkaamisen lähellä tilojen käyttöönottoa. Lopulliset päätökset rakentamisen käynnistämisestä tehdään arviolta kesällä 2023”, kertoo Tikkala.

100 vuoden käyttöikä

SRV on jatkanut Bunkkerin suunnittelua ja teettänyt rakennuksessa tarkempia tutkimuksia valtuuston hyväksymän sopimuskokonaisuuden tultua lainvoimaiseksi lokakuussa 2021. Tutkimustulosten perusteella on ilmennyt, että rakennuksen turvallisuuden varmistamiseksi ja käyttöikätavoitteen saavuttamiseksi purkutoimenpiteitä joudutaan toteuttamaan alun perin suunniteltua laajempina. Rakennuksen käyttöikätavoite on 100 vuotta.

“Kaupungin tahtotilana on ollut varmistaa ja edistää sitä, että rakennukselle saavutetaan tavoiteltu 100 vuoden käyttöikä, ja että tilat vastaavat tarpeita ja ovat muuntojoustavia. Rakennuksen hiilitase sekä kohtuulliset käyttökustannukset ovat luonnollisesti myös kaupungille merkittäviä näkökulmia”, kertoo projektinjohtaja Tuomo Sipilä Helsingin kaupungilta.

Ainutlaatuinen ja monipuolinen

”Bunkkerin sijaitessa jo valmiiksi rakennetussa ympäristössä on ensiarvoisen tärkeää huomioida lähialueen asukkaat sekä muut toimijat, ja minimoida mittavasta rakennustyöstä aiheutuvat haitat. Bunkkeri tulee valmistuttuaan olemaan sijainniltaan ja maisemiltaan hyvin ainutlaatuinen ja monipuolinen rakennus, jossa yhdistyvät kodit sekä hyvät palvelut ja liikenneyhteydet”, Sipilä sanoo.

#helsingin kaupunki #srv
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0