Rakentaminen
2 minuutteja luettu

SRV:n päästöt pienentyneet 85 prosenttia viime vuodesta

7/10/2022, 07:51
SRV:n päästöt pienentyneet 85 prosenttia viime vuodesta
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Rakennusyhtiö SRV:n päästöt ovat vähentyneet 85 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Suurimmat tekijät, jotka ovat edistäneet päästöjen vähenemistä, ovat siirtyminen päästöttömään sähköön ja päästöttömään lämpöön, sähköllä toimivien työkoneiden määrän lisääminen sekä biopolttoaineiden käyttäminen lopuissa työkoneissa.

Rakennusyhtiö SRV:n tavoite on saavuttaa täysi hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt yhtiö on vähentänyt päästöjään tuntuvasti. SRV:n omia päästöjä on saatu vähennettyä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna jo 85 prosenttia, mikä on suuri askel kohti päästötöntä SRV:tä.

Työtä on tehty siirtymällä päästöttömään sähköön ja päästöttömään lämpöön, lisäämällä sähköisten työkoneiden määrää sekä käyttämällä biopolttoaineita muissa kuin sähkökäyttöisissä työkoneissa. SRV:n työmailla on myös kiinnitetty erityistä huomiota yleiseen energiatehokkuuteen. Yhtiö mittaa kaiken kuluttamansa energian, jonka avulla energiankulutuksesta aiheutuneet päästöt voidaan laskea työmaakohtaisesti. Lisäksi työmailla lajitellaan kaikki rakentamisesta syntyvä jäte, jotta materiaalit voidaan käyttää hyödyksi muissa teollisuuden prosesseissa. Työmailla pyritään myös käyttämään materiaaleja uudelleen. Lisäksi SRV:n oman henkilöstön matkustamista ohjataan suuntaan, jossa se tuottaisi mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen.

”Kaikkein vähäpäästöisintä on se energia, jota ei käytetä. Pyrimme aina ensisijaisesti käyttämään energian tehokkaasti ja käyttämään päästöttömiä energialähteitä. Ilmastonmuutoksen hillintä pienentää myös luontokatoa. Haluamme olla kokonaisvaltaisesti rakentamassa elinkaariviisasta tulevaisuutta,” kertoo SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen.

Puut tärkeät

Ennen kuin yhtiö on täysin päästötön, sen toiminnasta jäljelle jäävät päästöt hyvitetään istuttamalla puita ojitetuille soille. Puiden istuttaminen sitoo hiiltä ja on siksi tärkeä tekijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. SRV tekee yhteistyötä kotimaisen istutapuita.fi:n kanssa. Tähän mennessä on istutettu yli 16 000 puuta, jotka sitovat 10 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä puiden elinkaaren aikana.

Hiilineutraaliuteen tähtäävää työtä jatketaan SRV:n hiilineutraaliuden tiekartan avulla. Yhtiö on mukana Green Building Council Finlandin kokoamassa #BuildingLife-toimintaohjelmassa, jonka tavoitteena on saavuttaa rakennettu hiilineutraali ympäristö vuoteen 2035 mennessä.

SRV:n strategia pohjaa rakennetun ympäristön kehittämiseen siten, että sen koko elinkaari on huomioitu. Yhtiön lanseeraama Elinkaariviisaus koostuu useasta eri tekijästä – energiamuodon valinnoista, energiatehokkaista ratkaisuista, materiaalivalinnoista ja päästöjen minimoinnista. Niin ikään YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat yhtiön ympäristötoimintaa. Kestävä rakentaminen tuottaa mahdollisimman vähähiilisiä, pitkäikäisiä, materiaali- ja energiatehokkaita rakennuksia, jotka ovat myös turvallisia, terveellisiä, viihtyisiä sekä arvonsa säilyttäviä.

#green building council finland #srv
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0