Luokittelematon
2 minuutteja luettu

SRV:n toiminta täysin päästöttömäksi vuoteen 2030 mennessä – hiilineutraaliuden tiekartta ohjaa yhtiön toimintaa

23/08/2022, 06:29
SRV:n toiminta täysin päästöttömäksi vuoteen 2030 mennessä – hiilineutraaliuden tiekartta ohjaa yhtiön toimintaa
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Nyt matka jatkuu kohti täysin päästötöntä SRV:tä ja sen saavuttamiseksi on luotu koko yhtiön toimintaa määrittävä hiilineutraaliuden tiekartta tulevien vuosien tavoitteiden saavuttamiseksi. SRV:n strategia kumpuaa rakennetun ympäristön kehittämisestä siten, että sen koko elinkaari on huomioitu. Elinkaariviisauden avulla yhtiö pienentää tuottamiaan päästöjä sekä luo rakentamalla kestävää ja hyvää elinympäristöä kymmeniksi ja sadoiksi vuosiksi eteenpäin.

Elinkaariviisaus koostuu useasta eri tekijästä, kuten energiamuodon valinnoista, energiatehokkaista ratkaisuista, materiaalivalinnoista ja päästöjen minimoinnista. Kaikkia päästöjä emme kuitenkaan pysty vielä poistamaan ja niiden osalta istutamme vastaavan määrän puita. Puiden istuttaminen sitoo hiiltä ja on tärkeä tekijä ilmastonmuutosta hillittäessä. SRV tekee yhteistyötä kotimaisen istutapuita.fi:n kanssa, ja tähän päivään mennessä on istutettu jo 16 700 puuta. Niiden avulla sidotaan 10 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä puiden elinkaaren aikana.

”Ensisijainen tavoitteemme on vähentää päästöjä, mutta ennen kuin kaikki päästöt voidaan kokonaan välttää, puita istuttamalla voidaan antaa luonnolle heti takaisin”, kertoo SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen.

Miten kaikkiin tavoitteisiin päästään?

Jotta päästötön SRV on tulevaisuudessa totta, toteutetaan vuosien 2022–2030 aikana monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä hiilineutraalien tavoitteiden saavuttamiseksi. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat yhtiön ympäristötoimintaa.

”Tavoitteenamme on vähentää päästöjä asteittain ja saavuttaa oman toimintamme osalta nettopäästöttömyys vuoteen 2030 mennessä. Kaikki työmailla käytettävä sähkö on hiilineutraalia ja lämmityksessä käytämme mahdollisimman vähähiilisiä vaihtoehtoja. Kone- ja autokannan osalta siirrymme myös asteittain hybridi- ja sähköautoihin. Toimilla haluamme sitoutua ilmastonmuutoksen rajoittamiseen 1,5 asteeseen”, SRV:n vastuullisuus- ja HSEQ-päällikkö Johanna Arola taustoittaa.

Siksi työmailla käytetään jo nyt alkuperätakuin varmennettua päästötöntä sähköä, valitaan kestäviä ja vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja sekä edistetään kiertotaloutta rakenneosien ja maa-ainesten uudelleenkäytöllä ja jakamistalouden ratkaisuilla. Myös ympäristön monimuotoisuuden rikastamiseksi tehdään jatkuvasti toimenpiteitä. Niitä ovat muun muassa alkuperäiskasvillisuuden suosiminen, kasvillisuuden kerroksellisuuden lisääminen ja pesäpaikkojen luominen hyönteisille sekä linnuille.

On tärkeää, että myös laaja yhteistyökumppaniverkosto kehittää toimiaan vähähiiliseen suuntaan. SRV:n vuosien 2023–2030 tavoitteisiin kuuluu niin asiakas- kuin toimittajaverkoston kanssa tehtävän yhteystyön tiivistäminen välillisten päästöjen vähentämiseksi. Yhtiö jatkaa aliurakoitsijoiden ja kuljettajien ympäristö- ja ilmastotietoisuuden lisäämistä sekä tukee laajasti kumppaneitaan tekemään kestäviä valintoja. Ympäristösertifioitujen hankkeiden osuutta niin ikään kasvatetaan, joiden lisäksi kehitetään elinkaariviisaita asumisen ja toimitilojen konsepteja, jotta rakennusten elinkaaren aikainen hiilijalanjälki pienenee. Yhtiö keskittyy myös vähäpäästöisten materiaalien laajempaan hyödyntämiseen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0