Rakentaminen Yritykset
2 minuutteja luettu

SRV:n työmaat muuttuvat täysin päästöttömiksi rakennusalan ensimmäisinä

21/12/2021, 09:14
SRV:n työmaat muuttuvat täysin päästöttömiksi rakennusalan ensimmäisinä
SRV aikoo saavuttaa työmaidensa nettopäästöttömyyden vuoden 2022 alusta alkaen. Kuva: SRV
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

SRV:n kaikki työmaat siirtyvät päästöttömiksi vuodenvaihteesta. Ensi vuonna kaikki yhtiön työmailla käytettävä sähkö on hiilineutraalia, eli uusiutuvaa tai päästötöntä energiaa. Lämmityksessä käytetään hiilineutraalia lämmitystä aina, kun sitä on saatavilla. Muiden päästöjen, kuten työkoneiden, osalta yhtiö aikoo kompensoida päästöt istuttamalla niitä vastaavan määrän puita, jolloin saavutetaan työmaiden nettopäästöttömyys.

Istutuksessa SRV tulee tekemään yhteistyötä kotimaisten toimijoiden kanssa. Puut istutetaan vanhoihin suonpohjiin, joissa hiilidioksidin luovuttaminen ilmaan jatkuisi edelleen, ellei uusia puita istutettaisi.

– Tämä on meille erittäin merkittävä askel matkallamme kohti elinkaariviisasta tulevaisuutta. Vähentämällä rakentamisen aikaisia päästöjä voidaan saavuttaa todella merkittäviä ympäristöhyötyjä, SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen sanoo.

Työmaiden päästöt syntyvät sähkön, lämmön ja polttoaineiden käytöstä. Vielä tänä vuonna sähkön osuus SRV:n päästöistä oli noin puolet ja lämmön osuus vajaa kolmannes, loput päästöistä tulivat pääasiassa työkoneiden käyttämistä polttoaineista.

SRV on mukana Green Building Council Finlandin kokoamassa #BuildingLife-toimintaohjelmassa, jonka tavoitteena on saavuttaa rakennettu ympäristö hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

– Seuraava tavoitteemme elinkaariviisaudessa on lähes nollapäästöinen rakennus. Se tarkoittaa sekä energian tuotannon päästöttömyyttä, että päästöttömiä materiaaleja. Kaikkia rakennusmateriaaleja ei ole vielä mahdollista saada päästöttöminä. Teemme tämän osalta yhteistyötä monen eri materiaalivalmistajan kanssa, että löytäisimme uusia vaihtoehtoja, Airaksinen kertoo.

SRV:n työmaiden päästöttömyys koskee kasvihuonekaasuprotokollan päästöjaottelun mukaisia laajuuksia. Yhtäältä SRV sitoutuu työmaiden päästöttömyyteen sellaisten päästöjen osalta, joihin yritys voi suoraan vaikuttaa ja jossa päästöt syntyvät paikan päällä yrityksen oman toiminnan seurauksena. Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksen omien ajoneuvojen polttoainepäästöt. Toisaalta SRV ryhtyy päästöttömyyteen myös tuotannon epäsuorien ostoenergiaan liittyvien päästöjen esimerkiksi sähkön ja lämmön tuotannon osalta.

#päästöttömyys #rakennustyömaa #srv #työmaa
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0