Kiinteistöt
1 min luettu

Stockmann on allekirjoittanut Science Based Targets initiative -sitoumuksen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

19/05/2022, 07:25
Stockmann on allekirjoittanut Science Based Targets initiative -sitoumuksen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

”Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen vaatii vaikuttavia ilmastotoimia sekä muutosta yritysten ajattelumallissa. Tässä kehityksessä myös Stockmann haluaa olla aktiivisesti mukana yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Vastuullisuudella on keskeinen rooli Stockmannin strategiassa ja liiketoiminnassa. Tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettaminen on tärkeä askel toimintamme kehittämisessä entistä vastuullisemmaksi ”, sanoo Stockmann-konsernin toimitusjohtaja Jari Latvanen.

Stockmann osallistui YK:n Global Compactin Climate Ambition Accelerator -ohjelmaan syksyllä 2021. Ohjelmassa mukanaolo on vahvistanut ja tukenut konsernin ilmastotoimien eteen tehtävää työtä sekä lisännyt ymmärrystä edellytyksistä, joilla Stockmann voi kehittää toimintaansa 1,5 asteen tiekartan mukaisesti.

”Tämä tavoitteidenasettamisprosessi tukee Stockmannin päivittäistä työtä kohti kestävämpää liiketoimintaa. Vastuu tulevaisuudesta on meillä kaikilla ja se koskee kaikkia toimialoja. Haluamme selvittää, miten voimme uudistaa liiketoimintamalliamme ja prosessejamme. Samalla tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta tästä tärkeästä asiasta,” sanoo Maija Niukkanen, Stockmannin vastuullisuuspäällikkö.

Stockmann kartoittanut hiilidioksidipäästönsä vuodesta 2011 alkaen ja raportoinut ne CDP:n ilmasto-ohjelmassa.

#stockmann
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0