Teollisuus Metsäteollisuus
2 minuutteja luettu

Stora Enso ottaa käyttöön uuden menetelmän, jolla turvataan lintujen pesintää

17/05/2022, 09:06
Stora Enso ottaa käyttöön uuden menetelmän, jolla turvataan lintujen pesintää
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Stora Enson tietojärjestelmä rajoittaa lintujen pesimäaikaisia hakkuita rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä Etelä- ja Keski-Suomessa 15.4.–31.7. sekä Pohjois-Suomessa 1.5.–31.7. Lehtipuuvaltaisella metsällä tarkoitetaan metsiä, joissa lehtipuun osuus on 50 prosenttia tai enemmän. Reheviin metsiin luetaan tuoreet ja sitä rehevämmät kankaat sekä vastaavat turvemaat.

Tietojärjestelmän asettamat korjuuajankohdan rajoitukset pohjautuvat metsävaratietoon. Tietojärjestelmä sulkee automaattisesti rehevät lehtipuuvaltaiset metsäkuviot pois korjuusuunnitelmista lintujen pesimäaikana. Näillä alueilla korjuu voi käynnistyä vasta pesimäajan ulkopuolella.

Tietojärjestelmän uusi ominaisuus on osa Stora Enson monimuotoisuusohjelmaa, jonka tarkoituksena on lisätä talousmetsien monimuotoisuutta Suomessa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeää metsien hyvinvoinnille ja eri lajien elinvoimaisuudelle. Terveet ja monimuotoiset metsät mahdollistavat myös Stora Enson tulevaisuuden liiketoiminnan.

”Puunkorjuussa huomioimme luontoa monin eri tavoin – olipa kyse vesiensuojelusta, lahopuun lisäämisestä tai metsän eläimille jätetyistä suojatiheiköistä. Nyt käyttöön otettavalla muutoksella pystymme entistä tehokkaammin varmistamaan linnuille pesimärauhaa. Ohjaamme hakkuita silloin karummille ja kuivemmille kohteille, joissa lajien määrä on vähäisempi. Tietojärjestelmän kehitystyö on esimerkki siitä, kuinka digitalisaatio voidaan valjastaa myös monimuotoisuuden turvaamiseen talousmetsissä”, sanoo yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila tiedotteessa, Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Tietojärjestelmän rajoituksella ohjataan puunkorjuun ajankohtaa eli uudella toimintatavalla ei ole vaikutusta puukauppaan. Metsänomistaja voi tunnistaa lintujen pesinnän kannalta tärkeät alueet tutustumalla oman metsänsä kasvillisuuteen. Selkeä viite lintujen pesinnän kannalta tärkeästä alueesta on lehtipuuvaltaisuus rehevällä kohteella. Lintuja houkuttelevat myös muun muassa runsas varpukasvillisuus, metsän kerroksellisuus ja lahopuustoisuus.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0