Kontula

9/04/2024
Infrastruktuuri

Kontulan metroaseman perusparannus alkaa

Laajat uudistukset laiturialueella ja sisäänkäynneillä.
Toimitus Toimitus