Solarwind Oy

14/07/2022
Energia

Hyrynsalmen Iso Tuomivaaran tuulivoimapuistohankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä

Solarwind Oy suunnittelee kuuden  tuulivoimalan rakentamista Iso Tuomivaaran alueelle noin 16 kilometrin etäisyydellä Hyrynsalmen keskustasta luoteeseen. Tuulivoimaloiden yksikkötehot olisivat...
Tea Kemppainen Tea Kemppainen