suhdannekysely

6/10/2021
Rakentaminen

Talotekniikka-alalla kova pula ammattitaitoisista asentajista

Lähes kaksi kolmasosaa talotekniikka-alan suhdannekyselyyn vastanneista raportoi, että työvoiman saatavuuden tilanne on heikko. Talotekniikkaliiton toteuttamasta kyselyssä ilmaistiin erityisesti...
Marika Pietilä Marika Pietilä