Työsuojelunvirasto

6/09/2022
Uutiset

Rakennuselementit iso turvallisuusriski - asiantuntijat ovat huolissaan

Työsuojeluviranomaiset ovat huolissaan elementtiasennuksiin liittyvistä työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista. Työmailla eri puolella Suomea on viime aikoina sattunut kuolemaan...
Tea Kemppainen Tea Kemppainen