Arkkitehtuuri
2 minuutteja luettu

Tampereen Kansi ja Areena –projekti voitti Tekla BIM Awards 2022 -kilpailun

16/06/2022, 12:13
Tampereen Kansi ja Areena –projekti voitti Tekla BIM Awards 2022 -kilpailun
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Tämän vuoden Suomi ja Baltia -kilpailun voittanut Tampereen Kansi ja Areena –projekti on ainutlaatuinen kohde, joka valmistui haastavalle paikalle rautatien päälle keskelle kaupunkirakennetta. Hankkeessa oli toteutettu InfraBIMin mukainen lähtötietomalli, joka sisälsi kaiken saatavissa olevan lähtötiedon alueesta. Infra- ja liikennesuunnittelu oli toteutettu monipuolisesti, joiden lisäksi kestävä kehitys oli huomioitu projektissa monella tapaa, kuten lauhdelämmön talteenottojärjestelmällä. Hanke on myös arkkitehtonisesti merkittävä kohde, jonka veistoksellinen muoto sopii sijaintiinsa erityisen hyvin.

Työmaalla oli panostettu työturvallisuuteen erityisesti hankkeen haastavan sijaintinsa vuoksi. Rakentaminen tapahtui ydinkeskustassa tiiviillä tontilla, jossa erityistä huomiota täytyi kiinnittää myös kannen alla kulkevaan raideliikenteeseen.

Turvallisuussuunnittelussa, työmaan hallinnassa, aikataulutuksessa sekä aluesuunnittelussa tietomalli on ollut korvaamaton. Sillä pystyttiin mahdollistamaan kannen rakentaminen ja raideliikenteen yhteensovittaminen koko projektin ajan, ” kertoo Tampereen Kansi ja infra -projektin päällikkö Jenni Ala-Mantila.

Laajus oli haastava

Projektissa haastavinta olivat hankkeen laajuus, useiden suunnittelualojen vaikeusasteet, projektiosapuolten määrä sekä vastuualueiden osittaiset limittymiset. Laaja yhdistelmämallin käyttö auttoi hallitsemaan haasteita, sillä hankkeessa käytettiin tietomallinnusta kattavasti kaikkia suunnittelualoja sekä useita tuoteosatoimittajia myöten. Myös sidosryhmätyö toimi laajasti mallien avulla, jonka lisäksi loppukäyttäjien kanssa tilojen toiminnallisuustarkastelut sekä tarpeiden tekniset määrittelyt käytiin läpi tietomalleja käyttäen. Hankkeen suunnittelun ja rakentamisen aikana tietomalleja hyödynnettiin muun muassa hankkeen aikataulun simuloinnissa (4D), tapahtumien poistumissimuloinneissa sekä logistiikassa.

Ilman tietomallia projektin eteneminen olisi ollut mahdotonta haasteelliseen pandemia-aikaan näin monimuotoisessa ja uniikissa hybridihankkeessa. Mukana oli paljon eri toimijoita ja tulevien käyttäjien oli helpompi ymmärtää mallin kautta oma tila sekä tapahtumatekniikan yhteensovitus talotekniikan ja ripustusrakenteiden kanssa, ” Ala-Mantila toteaa.

Tietomallit olivat käytössä monin eri tavoin koko hankkeen ajan ja ne luovutettiin tilaajan käyttöön rakentamisen jälkeen. Nyt niitä käytetään muun muassa areenan tapahtumasuunnittelussa, kuten tapahtumien kulkureittien, lavan sijaintien, logistiikan ja kokonaisuuden suunnittelussa yhdessä tapahtumatuottajien kanssa.

Projektin kilpailuun ilmoittivat:
  • Pu00e4u00e4urakoitsija: SRV Rakennus Oy Tekninen suunnittelu: Ramboll Finland Oy Pu00e4u00e4suunnittelu ja arkkitehtuurisuunnittelu: ARCO Tampere (ent. Aihio Arkkitehdit Oy) Hankkeen mallinnuksessa mukana myu00f6s: Festec Oy, Studio Daniel Liebeskind, HH Sports Base, Celsa Steel Service Oy, Kreate Oy, Franz Design Oy, Parma Oy, Ruukki Construction Oy, Jensen Hughes, Suomen Tekoju00e4u00e4 Oy, Haka PKS Oy ja Alupro Oy
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0