Teollisuus Metsäteollisuus
2 minuutteja luettu

Tukkipuuta hakattiin viime vuonna ennätysmäärä

8/02/2022, 12:50
Tukkipuuta hakattiin viime vuonna ennätysmäärä
Kuva: Aleksandar Radovanovic, Unsplash
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Vuonna 2021 hakattiin 65 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta metsäteollisuuden käyttöön ja 10 miljoonaa kuutiometriä energiaksi, ja näin hakkuiden kokonaismäärä nousi jopa 76 miljoonaan kuutiometriin.

– Hakatun runkopuun kokonaismäärä kasvoi ennakkotietojen perusteella edellisvuodesta 10 prosenttia 75,8 miljoonaan kuutiometriin. Vuoden 2021 hakkuumäärä oli toiseksi suurin koskaan tilastoitu ja huippuvuoden 2018 lukemistakin jäätiin vain runsaat kaksi miljoonaa kuutiometriä, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Ennätyksellisen hakkuuvuoden taustalla on metsäteollisuustuotteiden hyvä menekki ja kasvanut puun kysyntä. Teollisuuspuun hakkuut kasvoivat seitsemän miljoonaa kuutiometriä eli 12 prosenttia edellisvuodesta. Määrä oli neljä prosenttia edeltävän viisivuotisjakson hakkuiden keskiarvoa suurempi.

Ennakkoarvion mukaan ulkomaille puuta vietiin vuoden mittaan reilu miljoona kuutiometriä ja vastaavasti Suomeen tuotiin kaikkiaan 12-13 miljoonaa kuutiometriä puuta.

Mittavista hakkuista huolimatta puuston määrä kasvoi yli 10 miljoonaa kuutiometriä.

– Suomen metsissä on tuoreimpien tietojen mukaan elävää runkopuuta 2 500 miljoonaa kuutiometriä, ja uutta kasvaa 103 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puuston poistuma oli viime vuonna 88 prosenttia kasvusta, joten runkopuun kokonaistilavuus nousi 12 miljoonalla kuutiometrillä, Torvelainen toteaa.

Kuusitukkia korjattiin ennätysmäärä

Tukkipuun hakkuut eivät ole aikaisemmin ylittäneet 30 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Viime vuonna tukkipuuta hakattiin 30,3 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli viiden edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna 14 prosenttia enemmän.

– Erityisesti kuusitukin hakkuumäärä oli poikkeuksellisen suuri, 16,3 miljoonaa kuutiometriä. Kuusitukkia hakattiin ensimmäisen kerran enemmän kuin mäntykuitupuuta. Mäntykuitua hakattiin nyt 16 miljoonaa kuutiometriä, toteaa yliaktuaari Tiina Sauvula-Seppälä Lukesta.

Kuusitukin hakkuumäärä oli edelliseen vuoteen verrattuna 26 prosenttia ja viiden edellisen vuoden keskiarvoon nähden 15 prosenttia suurempi. Myös mäntytukkia hakattiin ennätykselliset 12,9 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärien kasvu tuli pääasiassa yksityismetsistä.

#kuusi #luke #luonnonvarakeskus #mänty #runkopuu #tukki
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0