Rakentaminen
2 minuutteja luettu

Turku päätti kauppahallikorttelin kehittämistavoitteista

6/10/2021, 09:11
Turku päätti kauppahallikorttelin kehittämistavoitteista
Turun kauppahalli. Kuva: Vilho Verkkotoimitus (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

Turussa on päätetty tavoitteista kauppahallin korttelin kehittämiseksi. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kumppanuuden JKMM Arkkitehtien kanssa. JKMM:n laatima ehdotus “Turun kauppahallinkortteli 2026” oli yksi voittajista helmikuussa ratkenneessa Sytytä Turku -kilpailussa. Nyt hyväksytyn sopimuksen kautta JKMM kehittää yhteistyössä kaupungin omistamia kiinteistöalueita kauppahallin korttelissa osana asemakaavoitettavaa aluetta ja saa kiinnityksen määräajaksi kaupungin omistamaan alueeseen innovatiivisen kehittämisidean tarkentamiseksi.

Kauppahallin kehittämisellä Turku pyrkii pitämään keskustan elävänä ja sitomaan tulevaisuudessa paremmin kaupallisen keskustan ydinkorttelit yhteen. Kaupunginhallitus esitti tiistaina kokouksessaan, että kortteliin voidaan rakentaa lyhyt- tai pitkäaikaiseen asumiseen tarkoitettuja tiloja, mutta asuminen ei ole korttelin täydennysrakentamisen ja uudistuksen pääkäyttötarkoitus. Kortteliin voidaan rakentaa pysäköintitilaa pyörille ja autoille, ja julkiset palvelut voivat olla osa korttelin palvelutarjontaa.

Korttelin kehittämisessä kauppahalli tulee kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kuitenkin säilyttää merkittävänä perinteisen kaupan korkeatasoisena kauppapaikkana, jossa elintarvikkeiden lisäksi tarjotaan muun muassa ravintolapalveluita ja tukkupalveluita. Myös tuotantotilat tulee säilyttää korttelissa. Kauppahallin toiminta halutaan avata tulevaisuudessa enemmän myös hallin ulkopuolelle. Korttelia aiotaan kehittää hybridirakentamisella niin, että se on tulevaisuudessa sekä kaupan, palvelujen että toimistotyön keskittymä.

Turun kauppahallin kortteli muodostuu kuudesta tontista rajautuen Aurakatuun, Linnankatuun, Kristiinankatuun ja Eerikinkatuun. Korttelin tonttien omistus on jakaantunut eri kiinteistönomistajien kesken. Korttelin kiinteistöistä kaksi on kaupungin omistuksessa, ja niillä sijaitsee muun muassa Kauppahalli sekä Panimoravintola Koulun rakennus. Panimoravintola Koulun osalta alue on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella rakennuksen omistajalle. Muut kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa.

Kaupunginhallituksen asettaman tavoitteen mukaan korttelin julkiset ja puolijulkiset ulko- ja sisätilat tulee pyrkiä suunnittelemaan viihtyisiksi, turvallisiksi ja helposti kuljettavaksi, ympärivuotisuuden huomioon ottaen. Tavoitteissa korostetaan erityisesti myös suunnittelualueen ilmastokestävyyden työstämistä.

#jkmm #kauppahalli #turku
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0