Rakentaminen
1 min luettu

Työmaiden viikonlopputarkastukset jälleen käyntiin

22/03/2023, 05:08
Työmaiden viikonlopputarkastukset jälleen käyntiin
Työmaiden viikonlopputarkastuksilla valvotaan erityisesti ulkomaisen työvoiman käyttöä ja työturvallisuutta.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Viikonlopputarkastuksilla rakennustyömailla valvotaan ulkomaisen työvoiman käyttöä ja työturvallisuutta.

Etelä-Suomen rakennustyömaille tehdään tänä vuonna työsuojelutarkastuksia useina viikonloppuina. Tarkastuksilla valvotaan erityisesti ulkomaisen työvoiman käyttöä ja työturvallisuutta.

Samalla kerätään jatkovalvontaa varten tietoa siitä, miten työnantaja noudattaa työsuhteen vähimmäisehtoja esimerkiksi palkan ja työaikojen suhteen. Tällä pyritään torjumaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä rakennusalalla.

Viikonlopputarkastuksia tehtiin myös vuonna 2022. Valvonnassa tuli esiin puutteita työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisessa, erityisesti ylitöiden ja sunnuntaityökorvausten maksamisessa.

Tänä vuonna valvontaa kohdistetaan muun muassa niihin työnantajiin, joiden kohdalla havaittiin viime vuonna puutteita. Valvonnan kohdentamisessa hyödynnetään myös muilta viranomaisilta, työnantaja- ja työntekijäjärjestöiltä sekä muilta järjestöiltä saatuja tietoja.

Tarkastuksilla valvotaan pääurakoitsijan ja työnantajan velvollisuuksia ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeuden varmistamisessa ja siihen liittyvien tietojen säilyttämisessä, henkilötunnisteiden käytössä sekä työntekijäluettelon laatimisessa.

Lisäksi valvotaan rakennustyön työoloja ja turvallisuutta. Tarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta.

”Rakennustyömailla työskennellään seitsemänä päivän viikossa. On tärkeää, että myös viranomaisen valvonta toimii samassa aikaikkunassa”, kertoo tarkastaja Janne Varonen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

#aluehallintovirasto #etelä-suomi #rakentaminen #tarkastus #työsuojelu #viikonloppu
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0