Rakentaminen
2 minuutteja luettu

Uusi komissio aikoo pysäyttää rakennusalan laittomuudet Ruotsissa

3/11/2021, 15:15
Uusi komissio aikoo pysäyttää rakennusalan laittomuudet Ruotsissa
Kuvat: Nickbar ja Marie Sjödin
Marika Pietilä Marika Pietilä
Like 0

– Meidän tehtävämme alan eri osapuolina on ryhtyä työhön rakennusalan siivoamiseksi. Meidän on aika ryhtyä sanoista tekoihin. On selvää, että sekä viranomaisten että molempien alan osapuolten täytyy tehdä kontrollointia useammin ja tehokkaammin, Byggnads-liiton puheenjohtaja Johan Lindholm sanoo.

– Ruotsin malli perustuu siihen, että alan osapuolet ottavat ison vastuun sen valvomisesta, että lakeja ja sopimuksia seurataan. Tämän vastuun otamme joka päivä, mutta se ei riitä. Meidän täytyy tehdä yhdessä vielä enemmän. Mikäli vilpin ja rikollisuuden suhteen ei noudateta nollatoleranssia, seuraa ongelmia pätevän työvoiman hankkimisessa, rekrytoinneissa ja työympäristössä. Haluamme jatkaa sen edistämistä, että ala olisi houkutteleva, terve ja turvallinen, työnantajaosapuoli Byggföretagenin toimitusjohtaja Catharina Elmsäter-Svärd sanoo.

Viimeisen vuosikymmenen aikana rakennusalan työelämässä ilmenevä rikollisuus on sekä laajentunut että organisoitunut yhä enemmän kansainvälisellä tasolla. Ruotsin rakennusalan toimijoiden yhteinen aloite rakennusmarkkinakomissio julkaisi aiemmin tänä syksynä selvityksen, joka paljasti, miten laajaa rakennusalalla rehottava rikollisuus on. Ammattiliitto Byggnadsin mukaan pahimmissa tapauksissa kyse on suoranaisesta työpaikkojen välityksen laittomasta kaupankäynnistä ja ihmisten kyynisestä hyväksikäytöstä.

Tiedotteen mukaan yhteistä useille analyyseille on se, että Ruotsin nykyinen valvontajärjestelmä ei ole riittävä estämään rikollisia toimijoita saamasta jalansijaa Ruotsin työmarkkinoilla. Sen vuoksi Byggnads ja Byggföretagen ovat sopineet yhteisen toimenpiteisiin keskittyvän komission perustamisesta toimenpidesuunnitelman laatimiseksi, jotta alan valvontaa voitaisiin tiukentaa ja työelämässä rehottavaa rikollisuutta ja epätervettä kilpailua ehkäistä.

Lue alkuperäinen ruotsinkielinen artikkeli aiheesta täältä.

Ruotsin rakennusalan toimenpidekomission tehtu00e4vu00e4t ovat:
  • valmistella toimenpidesuunnitelma siitu00e4, miten lakien ja sopimusten seuraamista voitaisiin valvoa useammin ja tehokkaammin ja miten tu00e4mu00e4 voitaisiin rahoittaa.
  • muotoilla yhteinen vaatimus poliitikoille ja muille pu00e4u00e4ttu00e4jille.
  • Komission johtoon tulee nimetu00e4 riippumaton henkilu00f6.
  • Tyu00f6 aloitetaan viimeistu00e4u00e4n 1. joulukuuta 2021 ja sen tulee olla valmis viimeistu00e4u00e4n 30. kesu00e4kuuta 2022.
#byggföretagen #byggnads #rikollisuus #ruotsi #vilppi
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0