Uutiset
1 min luettu

Vakaa tulos Skanskakonsernille

26/10/2022, 11:36
Vakaa tulos Skanskakonsernille
Skanskan Anders Danielsson
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Skanska on esittänyt raporttinsa vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä. Raportissa esitetään tulos, jossa molemmat tuotot kasvoivat, mutta tulos laski hieman valuuttakurssiin sidottuna.

– Rakentamisen liikevaihto jatkoi kasvuaan ja kannattavuus pysyi vahvana. Vahva rahoitusasema ja vähäinen riippuvuus luottomarkkinoista varmistavat, että voimme jatkossakin hyödyntää hyviä liiketoimintamahdollisuuksia kovemmissakin markkinaolosuhteissa, kirjoittaa konsernin toimitusjohtaja Anders Danielsson raportissaan.

Rakentamisessa käyttökate laski 3,6 prosentista 3,4 prosenttiin.

”Maa- ja vesirakentamisen markkinanäkymät pysyvät vakaina, kun taas talonrakentamisessa on jonkin verran varovaisempaa, kun otetaan huomioon nykyinen makrotaloudellinentilanne”, Skanska kirjoittaa raportissa.

Väliraportti:

  • Liikevaihto oli 38,6 miljardia Ruotsin kruunua (33,4); Valuuttakurssien vaikutuksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 3 prosenttia.
  • Liikevoitto oli 1,5 miljardia Ruotsin kruunua (1,5), oikaistuna valuuttakurssien vaikutuksilla, liikevoitto laski 10 prosenttia.
  • Osakekohtainen tulos oli 3,10 Ruotsin kruunua (3,07). Liiketoiminnan rahavirta oli IFRS-standardien mukaan 3,2 miljardia Ruotsin kruunua (0,8).
  • Oikaistut korolliset nettosaamiset(+)/nettovelka(-) olivat 14,1 (30. kesäkuuta 2022; 11,1), miljardia dollaria
  • Rakentamisen tilauskertymä oli 43,8 (26,6). Valuuttakurssien vaikutuksesta puhdistettu tilauskertymä kasvoi 50 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Rullaavalla 12 kuukauden jaksolla tilauskertymä suhteessa myyntiin oli 102 prosenttia.
  • Rakentamisen liikevoitto oli 1,3 miljardia Ruotsin kruunua (1,2), mikä vastaa 3,4 (3,6) prosentin liikevoittomarginaalia. Liukuvan 12 kuukauden aikana käyttökate oli 3,3 prosenttia.
  • Projektikehityksen liikevoitto oli 0,1 miljardia Ruotsin kruunua (0,4). Projektikehitykseen sijoitetun pääoman tuotto oli 10,0 prosenttia (12,1). Oman pääoman tuotto oli 16,9 prosenttia (26,1).

#skanska
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0