Paperi
2 minuutteja luettu

Valmet kannattavuuden perässä

29/03/2023, 04:06
Valmet kannattavuuden perässä
Tehdaslaajuinen optimointi ohjaa tehtaiden toimintoja kohti kokonaistavoitteita ja auttaa maksimoimaan tuotannon minimikustannuksilla.
Jari Kostiainen Jari Kostiainen
Like 0

Valmet esittelee tehdaslaajuisen optimoinnin ohjaamaan sellu- ja paperitehtaiden toimintoja kohti kokonaistavoitteita.

Valmet esittelee tehdaslaajuisen optimoinnin (Mill-Wide Optimization, MWO) parantamaan sellu- ja paperitehtaiden kannattavuutta.

Valmet MWO:n avulla tuotantotiimit voivat tehdä hyvin perusteltuja päätöksiä eri prosessialueilla yhteisten kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi ja parantaa tehtaan suorituskykyä.

Optimointi tarkkailee koko tehtaan tasapainoa reaaliajassa, ja se huomioi sekä tehtaan tämänhetkisen että tulevan tilan.

Tämän ansiosta voidaan välttää yksittäiset alioptimoidut prosessit, jotka eivät ole linjassa tehtaan tavoitteiden kanssa. Tehdaslaajuinen optimointi mahdollistaa myös tasapainottamisen ympäristön kestävyyden sekä tuotannon, laadun ja kustannusten välillä.

”Sellu- ja paperiteollisuus on siirtymässä kohti itseohjautuvia autonomisia toimintoja ja kohti nuorempaa työvoimaa, jolla on uusia rooleja ja vastuita. Valmet MWO auttaa hyödyntämään näitä muutoksia ja saamaan tehtaasta sen täyden potentiaalin”, sanoo Valmetin Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan Mill-Wide Optimization -tuotepäällikkö Greg Fralic.

Tuotannon, laadun ja kustannusten optimointi tehdaslaajuisesti

Tehdaslaajuinen tuotannon suunnittelu auttaa tehtaita pysymään ajan tasalla tuotannon päivittäisistä pullonkaulojen muutoksista.

Valmetin tehdaslaajuinen optimointi kuvaa tehtaan nykytilaa ja maksimoi tuotantoa olemassa olevien ja ennakoitujen pullonkaulojen mukaan. Samalla se tasapainottaa prosessia ja sellu- ja lipeävarastoja.

Tehdaslaajuinen laadun suunnittelu auttaa saavuttamaan halutun lopputuotteen laadun ja pitää kustannukset alhaisina. Se säätää laatutavoitteita jokaisessa vaiheessa hakkeesta aina lopputuotteeseen saakka.

Auditointi ensimmäisenä askeleena kohti tehdaslaajuista optimointia

Siirtyminen pois yksittäisten prosessien optimoinnista vaatii sellu- ja paperitehtaiden arvioimista kokonaisuutena. Valmet Mill-Wide Optimization Audit auttaa paljastamaan todellisen tuotantopotentiaalin ja sijoitetun pääoman tuoton.

Historiadataan perustuva auditointi auttaa arvioimaan tuotannon kasvupotentiaalia, tunnistamaan rajoitteita ja tuomaan esiin tehdaslaajuisen optimoinnin käyttötapauksia. Se auttaa myös löytämään kehitysmahdollisuuksia, joita vaaditaan täysin optimoituihin toimintoihin siirtymisessä.

#paperitehdas #paperiteollisuus #sellu
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0