Rakentaminen Arkkitehtuuri
2 minuutteja luettu

Valtion vierastaloon tehdään 13 miljoonan remontti

3/10/2022, 06:08
Valtion vierastaloon tehdään 13 miljoonan remontti
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Senaatti-kiinteistöt aloittaa lokakuussa 2022 Helsingin Munkkiniemessä sijaitsevassa Valtion vierastalossa reilun vuoden kestävät peruskorjaus- ja perusparannustyöt. Muun muassa kiinteistön talotekniikka uusitaan kokonaan ja rakennuksen julkisivupinnat kunnostetaan.

Valtion vierastalo on valtion edustustila, jolla on pitkät perinteet toimia valtionpäämiesten ja muiden korkea-arvoisten vieraiden majoitus- ja vierailutilana, missä käytössä se toimii jatkossakin.
Valtion vierastalo on valmistunut vuonna 1984. Rakennuksessa on tehty säännöllisesti huolto- ja kunnossapitotöitä. Nyt on tullut tarve laajemmalle peruskorjaukselle ja tilojen päivitykselle, jotta tilat ja rakenteet vastaavat paremmin nykypäivä tasoa ja vaatimuksia. Tavoitteena on, että rakennus palvelee valtion käyttöä pitkälle tulevaisuuteen.

Sisätilat ja sisustus päivitetään
Nyt tehtävässä laajassa peruskorjauksessa vierastalo peruskorjataan kauttaaltaan. Muun muassa kiinteistön talotekniikka uusitaan kokonaan ja rakennuksen julkisivupinnat kunnostetaan. Peruskorjauksessa rakennuksen turvallisuustasoa kehitetään monin tavoin entisestään. Samassa yhteydessä vierastalon sisätilat ja sisustus päivitetään alkuperäistä ilmettä ja arkkitehtuuria kunnioittaen ja esimerkiksi vanhoja alkuperäisiä valaisimia ja kalusteita entisöidään. Rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneelit ja lämmityksessä siirrytään pääosin maalämpöön.

Vastuusuojelukohde
Rakennus on yksi valtion uudemmista arvokohteista. Vierastaloa ei ole suojeltu asemakaavalla tai lailla, mutta Senaatti-kiinteistöjen omassa luokituksessa se on ns. vastuusuojelukohde eli sitä pidetään suojellun rakennuksen veroisena arvorakennuksena. Myös rakennusvalvonta- ja museoviranomaiset suhtautuvat siihen kuin suojelukohteeseen. Tämän vuoksi suunnittelu tehdään yhteistyössä Museoviraston kanssa.
Senaatti-kiinteistöt toimii hankkeen rakennuttajana ja toteuttaa hankkeen projektinjohtourakkana, josta vastaa Consti Korjausrakentaminen Oy. Pääsuunnittelijana toimii AW2 Arkkitehdit Oy. Projektinjohtourakan kustannusarvio on 12,7 milj. euroa. Aikataulun mukaan uudistetut tilat valmistuvat marraskuussa 2023.

Vierastalon historiasta:

  • Valtion vierastalon suunnittelu alkoi 1970-luvun lopulla.
  • Valtionpäämiesten ja muiden korkea-arvoisten vieraiden käyttöön tarkoitettu talo päätettiin rakentaa Munkkiniemeen hotelli Kalastajatorpan välittömään läheisyyteen. Tästä on synergiaetua, sillä Vierastalo voi hyödyntää Kalastajatorpan palveluita.
  • Vuonna 1984 valmistuneen rakennuksen suunnitteli arkkitehti Einari Teräsvirta, joka oli suunnitellut myös Kalastajatorpan uuden hotellirakennuksen kymmenen vuotta aiemmin.
  • Sisustussuunnittelusta vastasi Antti Nurmesniemi.
  • Senaatti-kiinteistöt vastaa rakennuksesta ja sen ylläpidosta, ja rakennuksessa tapahtuvasta toiminnasta vastaa valtioneuvoston kanslia.
#aw2 arkkitehdit oy #consti korjausrakentaminen oy #senaatti-kiinteistöt #valtion vierastalo
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0