Rakentaminen Arkkitehtuuri
2 minuutteja luettu

Vanhan Vaasan sairaalan uudisrakennuksen arkkitehtuurikilpailun voittajat on valittu

2/12/2022, 09:21
Vanhan Vaasan sairaalan uudisrakennuksen arkkitehtuurikilpailun voittajat on valittu
Ehdotus Huomassa. Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
Tea Kemppainen Tea Kemppainen
Like 0

Tuomaristo päätti yksimielisesti suositella ehdotuksia nimimerkki ”Kolmisointu” ja nimimerkki ”Huomassa”, ensimmäisen ehdotuksen tekijänä on AW2-arkkitehdit Oy yhteistyössä Arkkitehtitoimisto K2S Oy:n kanssa ja ”Huomassa” ehdotuksen tekijänä on työryhmä Lukkaroinen Arkkitehdit Oy.

Kilpailun kohteena oleva uudisrakennus sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY)-alueelle ”Vanha Vaasa ja Mustasaaren kirkko”. Alueen ominaispiirteitä ovat mm. kulttuurihistoriallisesti arvokas, suojeltu arkkitehtuuri ja sen ajalliset kerrostumat sekä puistomaisuus. Vanhan Vaasan sairaala on Suomen vanhin samassa paikassa edelleen toimiva sairaala.

Uudisrakennukseen sijoitetaan sairaalan kolme suljetuinta potilasosastoa sekä monitoimisali, valmistuskeittiö ja henkilökunnan ruokasali. Uudisrakennuksen tavoitelaajuus on 5 444 brm2.

Kilpailun tavoitteena oli luoda potilaille ja henkilökunnalle turvalliset ja viihtyisät olosuhteet sairaala-alueen kulttuurihistoriallista arvoa ja suojeltua rakennuskantaa kunnioittaen. Sairaalatoiminta alueella jatkuu näillä näkymin pitkälle tulevaisuuteen.

Arkkitehtonista laatua ja kokonaisotetta

Tuomaristo painotti arvostelussaan ehdotuksen arkkitehtonista laatua ja kokonaisotetta, uudisrakennuksen ja piha-alueiden liittymistä historialliseen ja puistomaiseen ympäristöön, sekä ehdotuksen kehityskelpoisuutta ja rakennuksen muuntojoustavuutta. Lisäksi painotettiin sisätilojen toimivuutta ja tehokkuutta, ulkotilojen toimivuutta ja viihtyisyyttä sekä teknistaloudellisen ratkaisun onnistuneisuutta.

”Kilpailu kiinnosti suunnittelijoita ja saimme erittäin hyviä ehdotuksia”, toteaa tuomariston puheenjohtaja, Senaatti-kiinteistöjen asiakaspäällikkö Jari Auer.

Jatkosuunnitteluvaiheessa tulee varmistua, että ehdotuksen kehittämiselle asetetut arkkitehtoniset, käyttäjien asettamat ja tekniset tavoitteet täyttyvät.

Kilpailumenettely

Kilpailuun valittiin arpomalla viisi suunnitteluryhmää noin kahdestakymmenestä kelpoisuusehdot täyttäneestä ilmoittautuneesta. Kilpailuehdotuksia tuli yhteensä viisi, joista tuomaristo valitsi voittajiksi kaksi parhaiksi arvioitua ehdotusta.

Kilpailun järjestäjä käy nyt kahden parhaaksi valitun ehdotuksen tekijöiden kanssa yhteistyö- ja sopimusneuvottelut kilpailuehdotusten jatkokehittämisestä, joka tehdään yhteistyössä tilojen käyttäjien ja omistajan kanssa. Päätös toteutettavasta suunnitelmasta tehdään helmikuussa 2023.

Sairaala-alueen kiinteistöineen omistaa Suomen valtio/Senaatti-kiinteistöt.
Hankkeen investointipäätöstä ei ole vielä tehty.

#lukkaroinen arkkitehdit oy #rkkitehtitoimisto k2s oy
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0